Kaikki artikkelit


Näkemyksiä tiimiyttämisestä, organisaatioiden ja yksilöiden kehitysaiheista: kommunikaatio, yhteistyö, johtamistaidot, mindfulness, motivointi ja kannustaminen, innovointi, luova ajattelu, luottamus, jaettu visio ja paljon muuta

Tee vuoden päätösjuhlista menestys

Juhlakauden huolellinen suunnittelu etukäteen on paras tapa minimoida ongelmat. Lue lisää

Kuinka johtajuustaidon vuorovaikutuksella voi vaikuttaa työntekijöiden omistautumiseen

Tutustu, kuinka vuorovaikutusharjoitteiden avulla edistät tiimisi yhteistyötä Lue lisää

Mitä ominaisuuksia hyvä johtajuus edellyttää

Johtajuus on suunnannäyttämistä ihmisille. Se motivoi ja mahdollistaa ihmisten huippusuoritukset tavoitteisiin pääsemiseksi. Lue lisää

Tehokkaiden virtuaalitiimien kehittäminen

Virtuaalitiimit hyötyvät valtavasti kasvokkain tapaamisesta ja osallistumisesta kokemukselliseen oppimiseen, joka mallintaa toivottuja toimintamalleja tiimille. Lue lisää

Rentoudu & virkistäydy tietoisen läsnäolon meditoinnin kautta

Tietoisen läsnäolon meditoinnilla on myönteisiä vaikutuksia psykologiseen hyvinvointiin, jotka ulottuvat itse meditointia huomattavasti laajemmalle. Lue lisää

Hyvinvointia, harmoniaa ja onnellisuutta tiimeillesi

Fyysinen, henkinen, taloudellinen ja emotionaalinen terveys ovat tärkeitä työntekijän sitoutumisen, pysyvyyden ja suorituskyvyn kannalta. Lue lisää

Miten pelien pelaaminen voi kohentaa tiimityötä

Oikein pelattunat pelit tarjoavat tauon oikeasta työstä, mutta niiden avulla tehdään myös parempaa todellisuutta. Tehdyt havainnot ja opitut taidot "tallentuvat" aivoihin muissa tilanteissa käytettäväksi. Lue lisää

Miten ryhmäyttäminen edistää osastojen välistä yhteistyötä

Sosiaalipsykologi René Wittek kertoo, miten ryhmän sisäistä jakautumista työpaikalla voidaan torjua. Lue lisää

Astu ryhmäyttämisen uuteen maailmaan virtuaalitodellisuuden avulla

Tuo innostusta seuraavaan ryhmäyttämispäiväänne virtuaalitodellisuutta hyödyntävällä ryhmäyttämisellä - seuraava epätavallinen ryhmäyttämistapahtumanne! Lue lisää

Pelillistäminen ja teknologia ryhmäyttämisessä

Tutustu tieteeseen pelillistämisen ja teknologian takana kokonaisvaltaisen tiimikokemuksen kohentamisessa. Lue lisää

Ryhmäyttäminen sisätiloissa ja sen hyödyt yrityksellenne

Lue, miten tehokkaat ryhmäyttämisaktiviteetit ja -tapahtumat voivat auttaa kehittämään henkilökuntaanne, kasvattamaan liiketoimintaanne sekä edistämään koko yrityksen kasvua. Lue lisää

15 ryhmäyttämisaktiviteettia, jotka innostavat, kehittävät taitoja ja auttavat tiimejä ryhmäytymään

Näiden ryhmäyttämisaktiviteettien avulla löydät innostavan tehtävän tai ohjelman, joka auttaa tiimiänne ryhmäytymään. Lue lisää