Mitä ominaisuuksia hyvä johtajuus edellyttää

Julkaistu 3.2.2020, julkaisija Esther Daniel

Johtajuus on suunnannäyttämistä ihmisille. Se motivoi ja mahdollistaa ihmisten huippusuoritukset tavoitteisiin pääsemiseksi.

"Hyvät johtajat luovat visioita, ilmaisevat sen, omistavat vision ja väsymättä työskentelevät sen toteuttamiseksi." - Jack Welch

Johtajilla on kyky nähdä 'se suurempi kuva'. Visio auttaa johtajaa keskittymään ja suuntaamaan huomion olennaiseen tavoitteisiin pääsemiseksi.

Johtajat ovat luovia ja heillä on kyky keksiä uusia ideoita. He käyttävät aikaa asioiden pohtimiseen. Heillä on kyky karistaa ennakkoluulot ja lähestyä ongelmia ongelmien lapsenomaisella uteliaisuudella. He käyttävät aikaa strategian kehittämiseen ja rakenteellisten esteiden poistamiseen. He eivät jämähdä ajatteluunsa vaan ovat jatkuvasti valppaina muuntautumaan, jos niikseen tulee. He kuuntelevat toisia ja ottavat onkeensa muiden neuvoista mutta viime kädessä tekevät päätökset puolueettomasti ja riippumattomasti.

Strategian ja toimintamallin luotuaan johtajat toteuttavat sen epäröimättä. He seisovat rohkeasti tekojensa takana. He antavat visiolle tarkoituksen ja viestivät sen tehokkaasti muille asettaen samalla tavoitteita ja varmistaen, että muut ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan. Kun muut ryhmässä ovat vakuuttuneita päätöksistä, heidän on helpompi seistä niiden takana.

clear communication

"Hyvä johtajuus mitataan niillä odotuksilla, mitä johtajat itselleen asettavat." - Ray Kroc

Hyvät johtajat tuntevat itsensä, he käyttävät aikaa itsetutkiskeluun ja omien arvojensa löytämiseen. Heillä on intohimo tekemiinsä asioihin. Kriisitilanteissa johtajat käyttävät tunneälyään ja luottavat omiin vaistoihinsa. Heidän sosiaalinen tietoisuutensa ja selkeä viestintä auttavat ristiriitojen johtamisessa ja ratkaisemisessa. Viime kädessä heidän kestävyytensä ja myönteinen ajattelu ovat esimerkkinä muille.

"Johtajuuden keskeisin ominaisuus on tinkimättömyys." - Dwight D. Eisenhower

Tinkimättömyys on johtajuuden keskeisin ominaisuus. Johtajan tulee olla ehdottoman rehellinen ja uskoa omiin arvoihinsa. Johtaminen on esimerkkinä toimimista ja vastuunottamista omista teoista.

Hyvät johtajat ymmärtävät, että heidän pitää tuntea ryhmänsä. He oppivat tuntemaan ryhmänsä jäsenet, heidän vahvuudet ja kehittämisalueet. He kuuntelevat ja selkeällä viestinnällään ohjaavat toisia. Heidän kykynsä olla läsnä hetkessä näyttäytyy myötätuntona, ystävällisyytenä ja empatiana.

Johtajat luovat ympäristön, joka perustuu luottamukselle ja siihen, että ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan ja että heidän tekemisilleen annetaan arvoa. Johtajat mahdollistavat turvallisen ja huomioonottavan ilmapiirin, joka puolestaan kannustaa harkittuun riskien ottamiseen.

leading the way

Johtajuustaitojen kehittämiseen tarkoitetut vuorovaikutusharjoitukset

Hyvät johtajat luovat mahdollisuuksia, koska he tuntevat ryhmänsä jäsenet myös jokapäiväisen työympäristön ulkopuolella. Hyvät johtajat tutustuvat myös niihin ryhmänsä jäseniin, jotka työskentelevät etänä.

Vuorovaikutusharjoitukset ovat erinomainen tapa vahvistaa johtajuudessa tarvittavaa vuorovaikutusta. Kokeile esimerkiksi Quickfire -peliä, jossa jokainen ryhmäläinen oppii vahvistamaan omia vahvuuksiaan. Tai kokeile ongelmanratkaisukykyä vahvistavaa peliä kuten esimerkiksi Koodinmurtajat tai jotain virtuaalitodellisuuspeliä, Loputon Luuppi - peli vahvistaa ryhmän dynamiikkaa päätöksenteon, yhteisen ajattelun ja suorittamisen kautta.

Jos etsit harjoitusta johtajuustaitojen kehittämiseen, pelillisten harjoitusten on osoitettu mahdollistavan nopeamman oppimisen ja taitojen kestävän kehityksen. Yksi tällaisista harjoituksista on Everestin Valloitus, jossa osallistujien tulee oppia toimimaan yhtenäisenä ryhmänä valloittaakseen maailman korkeimman vuoren.

Tutustu tarjontaamme kätevän Event Finder -hakutyökalun avulla tai ota yhteyttä tiimiimme, joka auttaa sinua mielellään löytämään juuri sinulle ja sinun tarpeisiisi parhaiten sopivat harjoitukset!

Esther Daniel

Kumppanuusjohtaja, Catalyst Global

Organisaation tehokkuuden varmistaminen verkostokumppanien sitouttamisstrategioiden avulla.

Kaikki artikkelit

Lue myös nämä