ibuild

Tiimiaktiviteeteilla prosessien kehittäminen ja tehokkuus kiinnostaa kaikkia

Julkaistu 21.3.2024

Catalyst-tiimiaktiviteetit ovat vaikuttava tapa madaltaa muutoksen kynnystä, sillä aktiviteetit:

 • havainnollistavat, miten tehottomasta prosessista saadaan tehokas
 • innostavat tiimit havaitsemaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja
 • ravistelevat siiloja ja osastojen välisiä etäisyyksiä
 • sitouttavat jokaisen yhteiseen tavoitteeseen
 • antavat kaikille mahdollisuuden osallistua omilla vahvuuksillaan
 • saavat tiimit kehittämään toimintaansa ratkaisukeskeisesti


Tiimiaktiviteetit tukevat strategiaa

Jokaisen menestyvän organisaation on oltava tuottava ja kehitettävä prosessejaan jatkuvasti tehokkaammiksi. Yrityksen prosessien tehokkuus määrittelee, kuinka hyviä suorituksia se tuottaa. Hyvin suunnitellussa prosessissa kustannukset, laatu, tuotot ja henkilöstön hyvinvointi ovat kaikki optimoituja, jotta prosessi tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen parhaassa mahdollisessa ajassa, saatavilla olevilla resursseilla.

Tehokkuutta ei voi parantaa vain kertaluontoisesti, vaan se on myös oma jatkuva prosessinsa, organisaatiokulttuurissa mukana kulkeva ajattelutapa. Se edellyttää prosessien tunnistamista, niiden analysoimista ja lopulta niiden hiomista. Se taas merkitsee konkreettisia toimintatapojen muutoksia. Catalyst-tiimiaktiviteetit tukevat nimenomaan tätä uudistavaa toimintatapojen muutosta, prosessin kehittämisen ketjun haastavinta hetkeä.


Muutos on haaste - mutta sitä ei tarvitse vastustaa

Prosessien kehittäminen kulminoituu usein muutokseen, jonka vastavoimana on muutosvastarinta. Henkilöstöä on tuettava, jotta he voivat ratkaisukeskeisesti muuttaa jo rutiiniksi asti kehittyneitä työtapojaan ja nähdä muutoksesta syntyvän hyödyn itselleen ja organisaatiolle. Tiimiaktiviteeteilla kasvatat henkilöstön muutosvalmiutta pitkäjänteisesti, sillä aktiviteettielämykset näyttävät muutokset positiivisessa valossa ja tiimit kokevat itse kehittämisen myönteiset vaikutukset. Tiimiaktiviteeteissa nopeat muutosliikkeet ja kehittäminen palkitsevat. Yhdessä jaettu kokemus jättää osallistujiin vahvan muistijäljen ja kasvattaa heidän luontaista avoimuuttaan muutoksille.


Pelillistämisen kiistattomalla voimalla

Tutkimukset ovat osoittaneet, että prosessien pelillistämisellä voi olla erittäin pitkäkestoiset positiiviset vaikutukset työpaikoilla. Kun oppiminen tapahtuu pelin kaltaisessa, innostavassa kokemuksessa, sillä on suurempi uudistamisen voima. Opit laitetaan todennäköisemmin käytäntöön, koska ne on jo kerran koettu ja vieläpä erittäin myönteisinä kokemuksina.

Hyvin suunnitellussa tiimiaktiviteetissa osallistujat kokeilevat uusia toimintatapoja omaehtoisesti esimerkiksi voittaakseen leikkimielisen kilpailun. Tämä on omiaan lisäämään jokaisen sisäistä motivaatiota kehittää omaa ja tiimin toimintaa. Osallistujat näkevät elävän esimerkin siitä, mihin huipputuloksiin kehittäminen johtaa. Muutos ei tule pakotettuna vaan omasta tahdosta, mikä lisää muutosvalmiutta tehokkaasti.

Juuri tällainen tiimiaktiviteettien luoma asetelma auttaa vahvistamaan muutosvalmiutta myös jokapäiväisessä työelämässä: yhdessä yhteistä tavoitetta ja yhteistä menestystä kohti, jokaisen toiminnalla on merkitystä ja kaikkia tarvitaan. Kun muutokset ja kehitys on tiimiaktiviteetin aikana jo kerran laitettu yhteisvoimin käytäntöön, tulee toimeenpano myös helpommaksi organisaation arjessa.


Tiimiaktiviteetit tehostavat prosessien kehittämistä

Hyväntuuliset, kaikille sopivat ja jokaisen mukaansa tempaavat teambuilding-aktiviteetit vahvistavat prosessien kehittämisen kykyä ja tarjoilevat vahvoja oppimis- ja oivalluskokemuksia. Siksi tiimiaktiviteetit luovat sillan teoreettisen ymmärryksen ja aidon toiminnan välille ja siksi niillä myös luodaan tuloksia organisaatioille. Toiminnalliset business-simulaatiomme havainnollistavat nopeasti prosessien kehittämisen hyödyt paitsi yrityksen tuottavuudelle, myös henkilöstön merkityksellisyyden tunteelle.


Poimimme 200 tiimiaktiviteetin valikoimastamme 6 huippuaktiviteettia, joilla kehität tiimisi prosessiymmärrystä tehokkaasti:

 1. Täydellisen tavoittelijat: tiimit kokoavat konseptiautoja aidoissa tuotantolinjoissa, joissa läpimenoaika nopeutuu jopa sekunneiksi, kun prosessit hiotaan täydellisiksi.
 2. Elävät kuvat: hyväntuulinen ja luovuutta herättelevät tiimiaktiviteetti, joka yhdistää teknologian, taiteen ja businesstaidot.
 3. Loputon luuppi: Virtuaalimaailmaan vievä lean management -aktiviteetti, joka simuloi sujuvaa yhteistyötä ja saumatonta viestintää kaikkien organisaation toimien välillä.
 4. Quickfire: Tablettipohjainen tiimiaktiviteetti, joka haastaa osallistujien päättelykyvyn ja kekseliäisyyden sekä aivopähkinöillä että liikunnallisilla tehtävillä, joissa jokainen pääsee osallistumaan omilla uniikeilla vahvuuksillaan.
 5. Ketjureaktio Tabletop: Hauska ja osallistujat nopeasti sitouttava tiimiaktiviteetti, jossa jokaisen toiminta yhdistyy yhteiseen ketjureaktioon.
 6. Ibuild: Projektikommunikaatiota ja eri rooleja huikeasti havainnollistava rakennusprojekti, joka havainnollistaa jokaisen roolin ja yksilöllisten vahvuuksien tärkeyttä.


Prosessien kehittäminen on paljon muutakin kuin yksittäisten toimien ja tehtävien muuttamista. Se on kokonaisvaltainen kulttuurinmuovaus, johon tulee sitouttaa kaikki organisaation osaajat. Tehokkaimmin sen teet lisäämällä Catalyst-tiimiaktiviteetit strategiaasi, jotta saat koko organisaatiosi potentiaalin käyttöön, luot merkityksellisyyttä henkilöstöllesi ja pidät yrityksesi ketteränä toimijana muutoksen aallonharjalla.


Ota yhteyttä! Olemme erittäin mielellämme käytettävissäsi yrityksesi prosessien kehittämisessä, muutosvalmiuden vahvistamisessa, tiimityön tehostamisessa ja merkityksellisyyden mahdollistamisessa jokaiselle, jotta sinä ja koko organisaationne voitte menestyä.

Kaikki artikkelit

Lue myös nämä