Interaktiiviset bisnespelit

Kehitä ja edistä laatua, asiakaskokemusta, päätöksentekoa ja tiimin sisäistä kemiaa interaktiivisilla bisnespeleillämme

Kokemukselliset bisnespelit ovat todellisen elämän simulaatioita, jotka ovat vuorovaikutteisia, hauskoja ja luovia. Jäljittelemällä liike-elämän tilanteita, kokemuksellisessa ryhmäyttämisessä otetaan turvallinen välimatka työympäristöön. Interaktiiviset, käytännön taitoja tarjoavat tehtävät haastavat osanottajia ammentamaan aiemmista kokemuksistaan, hyödyntämään tietojaan ja taitojaan sekä soveltamaan luovaa ajattelua.

Bisnes-, yritys- ja strategiapelit on suunniteltu korostamaan haluttuja oppimistuloksia ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja käytännön työskentelyä sisältävän prosessin kautta. Nämä vaiheet vauhdittavat oppimista ja parantavat tiedon jäämistä muistiin.

Osanottajia rohkaistaan työskentelemään osana tiimejä, joissa jokaisen yksilön rooli on tärkeä. Tämä edistää tiimityötä sekä lisää yksilöiden sitoutumista ja motivaatiota. Tavoitteena on myös varmistaa, että oppimistulokset ovat todellisia ja koko tiimin yhteisiä, jaettuja kokemuksia. Tällaisessa rentoutuneessa oppimisympäristössä yksilöt ja tiimit kykenevät kokeilemaan asioita ja ottamaan riskejä. Virheitä saa ja pitääkin tehdä, ne ovat arvokas osa oppimisprosessia.

Arviointiin ja reflektointiin kannustava purkukeskustelulla on myös oleellinen rooli kokemuksellisen oppimisprosessin kannalta. Tutkimusten mukaan konkreettisten kokemusten yhdistäminen abstrakteihin käsitteisiin ja tämän jälkeen lopputuloksen pohdinta saa osanottajat käyttämään aivoistaan useampia osa-alueita ja muodostamaan aitoja, henkilökohtaisia oppimisyhteyksiä. Bisnesimulaatiot antavat jokaiselle mahdollisuuden verrata tiimin saavuttamaa lopputulosta omaan ja muiden toimintaan sekä miten tätä kaikkea voidaan soveltaa käytännön työelämässä.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles