Käyttöehdot

Sivustot (kuten alla määritelty) tarjoaa sinulle, asiakkaalle, Catalyst Global. Käyttämällä sivustoja ja/tai hyväksymällä nämä sivuston käyttö- ja sopimusehdot, mukaan lukien tietosuoja- ja turvallisuuslausuntomme, sinun katsotaan hyväksyvän kaikki sivustoja koskevat ehdot ja lausunnot. Jos et hyväksy näitä sivuston käyttö- ja sopimusehtoja, et saa käyttää sivustoa ja sinun on poistuttava sivustolta välittömästi. Varaamme oikeuden muokata näitä sivuston käyttö- ja sopimusehtoja ajoittain ilman erillistä ilmoitusta ja oman harkintamme mukaan. On sinun vastuullasi tarkistaa tältä sivulta päivitykset, jotka astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Sivustot tarjoaa Catalyst Global ja sen lisensiaatit, tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, emoyhtiöt ja mahdolliset niihin liittyvät yritykset, joihin viitataan näissä sivuston käyttö- ja sopimusehdoissa ilmauksilla ”Catalyst Team Building”, ”Catalyst Global”, ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne.

Määritelmät

Tässä sopimuksessa, mikäli toisin ei ilmoiteta:

  • “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, patentteja, tuotemerkkejä ja muita lainmukaisia oikeuksia sekä kaikkia yleisen lain mukaisia tai oikeudenmukaisia oikeuksia, jotka suojaavat yrityksen tai henkilön mainetta tai luottamuksellisia tietoja;
  • “Sivusto” tarkoittaa mitä tahansa sivustoista;
  • “Sivustot” tarkoittaa verkkosivuja, jotka löytyvät osoitteesta www.catalystteambuilding.fi ja sisältää kaikki kyseisiin sivuihin liittyvät verkkosivut ja muut vastaavat verkkosivut, jotka sisällytämme sivustoihin.

Oikeudet

Kaikki oikeudet, jotka koskevat kaikkea materiaalia ja sisältöä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeuksiin, tekstiin, kuviin, verkkosivuihin, ääneen, ohjelmistoihin (mukaan lukien koodi, käyttöliittymä ja verkkosivuston rakenne) ja videoihin, sekä niiden ulkonäköön, malliin ja koostumukseen) jotka ovat käytettävissä tämän sivuston kautta tai ovat tällä sivustolla, ovat meidän tai lisensiaattiemme omaisuutta. Tiedostat ja hyväksyt sen, että sinulla on lupa käyttää materiaalia ja/tai sisältöä vain sillä tavalla, mitä näissä sivuston käyttö- ja sopimusehdoissa on esitetty tai mihin me tai lisensiaattimme olemme selkeästi antaneet kirjallisen luvan, ja että et saa muutoin kopioida, tuottaa uudelleen, lähettää, esittää julkisesti, jakaa, hyödyntää kaupallisesti, muokata, kääntää, muunnella, ryhmitellä, yhdistää, jakaa tai millään tapaa antaa kenenkään käytettäväksi sekä luoda luovia johdannaisteoksia kyseisestä materiaalista tai sisällöstä.

Immateriaalioikeudet

Me omistamme tai omaamme käyttöoikeuden kaikkiin immateriaalioikeuksiin (sisältäen, mutta ei rajoittuen, tuotemerkkeihin, palvelumerkkeihin, patentteihin, tekijänoikeuksiin, tietokantaoikeuksiin ja kaikkiin muihin immateriaalioikeuksiin) jotka koskevat sivustolla esiintyvää tai sivustoon kuuluvaa sisältöä, mikäli toisin ei ilmoiteta. Sinä tiedostat ja hyväksyt sen, että sivuston käyttäminen ei anna sinulle minkään laista sivuston immateriaalioikeuksien käyttöoikeutta. Näissä sivuston käyttö- ja sopimusehdoissa esitettyjä tapauksia lukuun ottamatta kaikki tällaisten immateriaalioikeuksien käyttö tai toisintaminen on kiellettyä, ja näiden oikeuksien käyttö katsotaan näiden sääntöjen rikkomiseksi ja saattaa rikkoa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia sekä meidän immateriaalioikeuksiamme.

Kopiointi

Voit tarkastella sivustoa ja tulostaa sivustolla esiintyvästä sisällöstä, tiedoista tai materiaalista paperisen kopion vain omaan henkilökohtaiseen lainmukaiseen yksityiskäyttöön. Lupaat olla kopioimatta, muokkaamatta, lataamatta, toisintamatta, lähettämättä, julkisesti esittämättä, jakamatta, muuttamatta, kääntämättä, ryhmittelemättä, yhdistelemättä, tallentamatta, myymättä, levittämättä tai antamatta kyseistä sisältöä, tietoja tai materiaalia kenenkään käyttöön tai käyttämättä sitä kaupallisiin tarkoituksiin. Kaikki muut oikeudet pidätetään.

Käytöksesi

Et saa etkä saa yrittää:

3(a) käyttää sivustoa tavalla, joka aiheuttaa tai voi todennäköisesti aiheuttaa sivuston käytön tai sille pääsyn häiriintymistä, sivuston vahingoittumista, sivuston tehokkuuden heikkenemistä tai millään muulla tavalla vahingoittaa sivuston tehokkuutta tai toiminnallisuutta;

3(b) antaa kenellekään toiselle henkilölle valtuuksia mihinkään tekoon, joka sinun suorittamanasi rikkoisi Catalyst Globalin tai sen lisensiaattien immateriaalioikeuksia;

(c) takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa osiin, muokata, kääntää tai muutoin paljastaa minkään ohjelmistosovelluksen lähdekoodia, joka toimii osana sivustoa;

(d) tallentaa tai kopioida mitään sivuston ohjelmistoa minkään syyn vuoksi (pois lukien väliaikaiset kopiot teknisen tietojenkäsittelyn mahdollistamiseksi);

(e) hakkeroida, tunkeutua tai muutoin tehdä mitään, mikä voisi vaarantaa sivuston;

(f) asettaa meitä vastuuseen tai aiheuttaa meille internet-palveluntarjoajien tai muiden toimittajien palveluiden menettämistä (kokonaisuudessaan tai osittain);

(g) sisällyttää minkäänlaisia tietokoneviruksia, makroviruksia, troijalaisia, matoja tai muita, jotka on suunniteltu puuttumaan, häiritsemään tai keskeyttämään tietokoneen normaalin toiminnan tai sieppaamaan salaa, käyttämään luvatta tai ottamaan pakkotoimin käyttöön mitä tahansa järjestelmiä, tietoja tai henkilötietoja;

(h) estää tai rajoittaa meitä toimimasta alalla sovellettavien säädösten tai oikeuden määräysten mukaisesti.

Sinä ymmärrät, että sinä olet vastuussa kaikesta sähköisestä viestinnästä ja tietokoneeltasi meille lähetetystä sisällöstä, ei Catalyst Global tai sen lisensiaatti, ja että sinun on käytettävä sivustoamme vain lain sallimissa rajoissa.

Lisäksi et saa tehdä mitään seuraavista asioista:

1. Käyttää sivustoa tai palveluitamme mihinkään sopimattomaan, laittomaan tai moraalittomaan tarkoitukseen aiheuttaen harmia käyttämällä palveluitamme tai aiheuttaen palveluidemme toiminnan vaarantumisen tai heikentymisen;

2. Käyttää sivustoa tai palveluitamme minkään herjaavan, loukkaavan tai säädyttömän materiaalin luomiseen, julkaisemiseen tai lähettämiseen (oli kyse sitten chat-huoneesta, ilmoitustaulusta tai muusta), tai muita rodun, uskonnon, uskontunnustuksen tai sukupuolen vuoksi loukkaavaan toimintaan;

3. Käyttää sivustoa tai palveluitamme ihmisten (mukaan lukien alle 18-vuotiaat) vahingoittamiseen tai vahingoittamisen yrittämiseen millään tavalla;

4. Käyttää sivustoa tai palveluitamme fyysisellä väkivallalla tai omaisuuden tuhoamisella uhkaavan tai rohkaisevan tai sellaisen materiaalin luomiseen, julkaisemiseen tai lähettämiseen, joka katsotaan rikokseksi tai muuksi teoksi, josta voidaan vetää edesvastuuseen;

5. Käyttää sivustoa tai palveluitamme minkään osapuolen immateriaalioikeuksia rikkovan materiaalin luomiseen, julkaisemiseen tai lähettämiseen (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeudet, tuotemerkit, patentit, kauppasalaisuudet tai muut immateriaalioikeudet);

6. Käyttää sivustoa tai palveluitamme pyytämättömän mainontamateriaalin luomiseen, julkaisemiseen tai lähettämiseen muille käyttäjille;

7. Käyttää sivustoa tai palveluitamme toista henkilöä ahdistelevan materiaalin luomiseen, julkaisemiseen tai lähettämiseen; toisten halventamiseen, herjaamiseen, ahdisteluun, seuraamiseen, uhkailuun tai lainmukaisten oikeuksien rikkomiseen muulla tavalla (kuten yksityisyyteen ja julkisuuteen liittyvät oikeudet), tai käyttää sivustoa tai palveluitamme vilpillisten tuotteita, kohteita tai palveluita koskevien osto- tai myyntitarjousten tekemiseen kenellekään;

8. Lisätä, poistaa tai muokata verkon tunnisteen tunnistetietoja tarkoituksena huijata tai johtaa harhaan;

9. Käyttää sivustoa tai palveluitamme käyttääksesi tai pyrkiäksesi käyttämään muiden ihmisten tilejä tai tunkeutua tai pyrkiä tunkeutumaan meidän tai kolmannen osapuolen turvajärjestelmiin, ohjelmistoihin, laitteisiin, sähköisiin viestintäjärjestelmiin tai tietoliikennejärjestelmiin;

10. Käyttää sivustoa tai palveluitamme kerätäksesi tai pyrkiäksesi keräämään henkilötietoja kolmansista osapuolista ilman että he ovat tietoisia asiasta tai antavat siihen luvan, tai ryhtyä ruudun kaavintaan, tietokantojen kaavintaan tai muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on saada haltuun käyttäjälistoja tai muita tietoja;

11. Käyttää sivustoa tai palveluitamme mihinkään muuhun toimintaan mikä vaikuttaa haitallisesti muiden ihmisten tai järjestelmien kykyyn käyttää sivustoa tai palveluitamme, tai Internetiä yleisesti ottaen, mukaan lukien viruksia sisältävien tiedostojen, korruptoituneiden tiedostojen tai muiden vastaavien ohjelmien lataaminen, mikä voi vahingoittaa toisen tietokoneen toimintaa;

12. Jälleenmyydä, muuntaa tai jakaa edelleen mitään sivustomme osaa tai palveluitamme ilman ennakkoon saatua kirjallista lupaa meiltä;

13. Missään vaiheessa sivustoamme tai palveluitamme käyttäessäsi esiintyä minään toisena henkilönä tai toimijana tai antaa väärää nimeä tai nimeä, jota sinulla ei ole valtuuksia käyttää;

14. Käyttää sivustoa tai palveluitamme vilpillisiin tarkoituksiin tai lähettääksesi, käyttääksesi tai kierrättääksesi mitään materiaalia joka on loukkaavaa, muutoin haitallista kolmansille osapuolille tai mikä koostuu tai sisältää ohjelmistoviruksia, poliittista kampanjointia, markkinointia, ketjukirjeitä, massapostituksia tai minkäänlaista roskapostia, tai aiheuttaa ärsytystä, vaivaa tai tarpeetonta ahdistusta.

Tämän listan tarkoituksena on vain antaa esimerkkejä sivuston ja palveluidemme väärinkäytöstä, eikä kyseessä ole kaiken kattava luvattoman käytöksen lista. Mikäli rikot joitakin näistä vaatimuksista tai toteamme oman harkintamme mukaisesti että käytöksesi katsotaan väärinkäyttävän sivustoamme tai palveluitamme, voimme rajoittaa, keskeyttää tai evätä pääsysi sivustolle ja palveluihimme ilman että annamme sinulle asiasta ennakkoilmoitusta. Kaikki käyttäjät suostuvat täten noudattamaan paikallisia säädöksiä verkkokäyttäytymisestä ja hyväksyttävästä sisällöstä. Käyttäjät suostuvat myös noudattamaan kaikkia sovellettavia säädöksiä koskien tietojen vientiä mistä tahansa maasta.

Valokuvat, asiakkaiden kokemukset, case-esimerkit ja muut

Catalyst Globalilta luvan saaneet käyttäjät tai Catalystin lisensiaatit voivat toimittaa Catalystin sivustoille valokuvia, asiakkaiden kokemuksia, case-esimerkkejä ja muuta sisältöä ja kuka tahansa sivuston käyttäjä voi lähettää viestejä sekä ehdotuksia, ideoita, kommentteja, kysymyksiä sekä muuta tietoa, kunhan sisältö ei ole laitonta, hävytöntä, loukkaavaa, uhkaavaa, herjaavaa, yksityisyyttä loukkaavaa tai immateriaalioikeuksia rikkovaa tai muutoin kolmansille osapuolille haitallista, tai moitittavaa eikä koostu tai sisällä ohjelmistoviruksia, poliittista kampanjointia, markkinointia, ketjukirjeitä, massapostituksia tai minkäänlaista roskapostia. Et saa käyttää väärää sähköpostiosoitetta, tekeytyä miksikään toiseksi henkilöksi tai toimijaksi tai muutoin johtaa ihmisiä harhaan minkään sisällön alkuperän tai oman henkilöllisyytesi suhteen. Varaamme oikeuden (mutta emme ole velvoitettuja) poistaa tai muokata mitä tahansa sisältöä milloin tahansa oman harkintamme mukaan ilmoittamatta sinulle asiasta etukäteen.

Jos julkaiset sisältöä tai lähetät materiaalia sivustolle, mikäli emme toisin selkeästi ilmaise, annat meille yleisen, rojaItittoman, ikuisen, peruuttamattoman ja täysin jatkolisensoitavan (useamman tason kautta) oikeuden käyttää, toisintaa, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda luovia johdannaistöitä, jakaa ja esittää tätä sisältöä ja/tai materiaalia koko maailmassa missä tahansa välineessä joka tällä hetkellä tunnetaan tai jota ei tällä hetkellä tunneta mutta opitaan myöhemmin tuntemaan. Annat meille ja alilisensiaateillemme oikeuden käyttää tällaisen sisällön yhteydessä antamaasi nimeä, mikäli päätämme tehdä niin. Hyväksyt luopuvasi oikeudestasi tulla tunnistetuksi kyseisen sisällön luojana ja oikeudestasi vastustaa tällaisen sisällön alentavaa kohtelua. Luovut myös oikeudestasi tai annat meille luvan toimintaan, joka loukkaa sisältöösi liittyviä moraalisia oikeuksia joita sinulla on ja vakuutat meille että tämä lisenssi ja suostumus samoin ehdoin on saatu myös kaikilta kolmansilta osapuolilta, jotka omaavat tekijänoikeuksia tai ovat olleet luomassa osaa tai kaikkea kyseisestä sisällöstä. Suostut pyynnöstämme suorittamaan kaikki tarvittavat jatkotoimenpiteet noudattaaksesi meille yllä antamien oikeuksien noudattamista, mukaan lukien sopimusten ja asiakirjojen toteuttaminen.

Vakuutat että:

(a) omistat tai muutoin hallitset kaikkia sivustolle julkaisemaasi sisältöön tai materiaaliin liittyviä oikeuksia;

(b) kyseisenä ajankohtana jolloin tämä sisältö tai materiaali lähetetään:

(i) materiaali ja sen sisältö ovat paikkansapitäviä;

(ii) toimittamasi sisällön ja materiaalin käyttö ei riko mitään sovellettavaa Catalyst Globalin käytäntöä, ohjesääntöä tai näitä sivuston käyttö- ja sopimusehtoja

(iii) toimittamasi sisällön ja materiaalin käyttö ei aiheuta kenellekään henkilölle tai tekijälle vaurioita (sisältäen sen, että sisältö tai materiaali ei ole herjaavaa).

Tämä sivusto saattaa sisältää valokuvia, asiakkaiden kokemuksia, case-esimerkkejä ja muuta sisältöä ("käyttäjäsisältö"). Emme valvo sivustolla saatavilla olevan käyttäjäsisällön käyttöä aktiivisesti. Vastaavasti emme myöskään muokkaa ja valvo minkään kolmannen osapuolen sivustojen, sähköpostien, tekstiviestien, uutisryhmien, ilmoitustaulujen, chat-huoneiden tai muun materiaalin sisältöä, joka on luotu tai on käytettävissä sivustolla tai sivuston kautta. Tämän tuloksena saatat altistua sivustolla tai sivuston kautta käytettävissä olevilla sivustoilla sisällölle, joka on mielestäsi loukkaavaa tai moitittavaa. Varaamme kuitenkin oikeuden valvoa sivustolla saatavilla olevaa käyttäjäsisältöä ja poistaa sisältöä, joka oman harkintamme mukaan voidaan katsoa käyttäjäsisällön väärinkäytöksi ja saatamme rajoittaa, keskeyttää tai evätä tämän käyttäjäsisällön tai sivuston käytön oman harkintamme mukaisesti.

Käyttäjien ilmaisevat mielipiteet tai muu käyttäjäsisältö eivät edusta Catalyst Globalin tai sen lisensiaattien mielipiteitä. Tällaisten henkilöiden lausunnot, neuvot ja mielipiteet ovat vain näiden henkilöiden omia mielipiteitä. Emme tue emmekä ole millään tavalla vastuussa mistään tällaisista lausunnoista, neuvoista tai mielipiteistä.

Ei takuuta

Me (sekä emoyhtiömme, tytäryhtiömme, yhteistyökumppanimme, asiamiehemme, johtajamme, toimijamme ja työntekijämme) emme takaa sivuston tai palveluidemme jatkuvaa, keskeytymätöntä tai turvallista käyttöä, ja sivuston toimintaan voivat vaikuttaa useat tekijät, joihin me emme voi vaikuttaa. Sivustomme ja palvelumme toimitetaan "sellaisenaan" ja saatavuustilanteen mukaan, ja lain sallimissa määrin kiistämme kaikki epäsuorat takuut, edellytykset tai muut ehdot, joko lainsäädännön epäsuorasti ilmaisemat tai muut, sisältäen ilman rajoituksia kaikki osaamiseen, huolellisuuteen sekä suorituksen ajantasaisuuteen liittyvät ehdot.

Kaikki epäsuorat ehdot, edellytykset ja takuut (sekä lainsäädännön että muut) eivät koske sivustomme käyttöä ja palveluidemme toimittamista.