iBuild

Sytykettä tiimin kommunikaatiolle

1.5 - 3 tuntia
Sisällä
Kilpailuhenkinen / Yhteistyötä korostava
4 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Tässä erittäin mukaansatempaavassa aktiviteetissa keskiössä on konkretisoida kommunikaation merkitystä yrityksen eri toimintojen väliselle yhteistyölle. Osanottajat jaetaan pieniin ryhmiin ja heille annetaan tietty rooli kommunikaatioketjussa. Jokaisella osallistujalla on elintärkeä rooli tiimin onnistumisen kannalta. Tarkoituksena on rakentaa malli erittäin yksinkertaisista elementeistä valittua strategiaa noudattaen ja rajoitetussa ajassa.

Hyötyä ja tuloksia

iBuild on yhdistävä kokemus, joka tarjoaa vahvoja tuloksia, jotka keskittyvät kielen, palautteen ja vaiheittaisen projektisuunnitelman luomisen tärkeyteen. Tiukkojen sääntöjen tarkoituksena on nimenomaan korostaa oikean tiedon välittämisen pääperiaatteita. iBuild on mahtava tapa kohentaa yrityksien tiimien tai osastojen välisiä sisäisiä kommunikaatiotaitoja sekä asiakaskommunikaatiota. iBuild-aktiviteetin jälkeen pidetään purkutuokio, jossa osallistujia rohkaistaan kertomaan kokemuksistaan ja tekemään johtopäätöksiä.

Asiakkailta kuultua

IBuild oli uskomattoman tehokas tapa painottaa sitä, miten käytämme kieltä sekä puhuessamme että kehomme kautta. Superhauskaa ja mukaansatempaava, ja se sai meidät tietoisemmiksi siitä, miten toimimme toistemme kanssa.

Ferring

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Tiimien kehittämiseen suunnittelemamme sovellus tehostaa aktiviteetin ohjattua loppukeskustelua, jotta tiimisi oivallukset ja opit viedään heti käytäntöön. Tiimit antavat sovelluksen kautta palautetta ja päättävät, mitä seuraavaksi tekevät tehostaakseen toimintaansa. Team Assessment Tool ja fasilitaattoriemme johtama aktivoiva loppukeskustelu räätälöidään aina juuri sinun tiimisi ja tilaisuutesi tarpeisiin sopivaksi, jotta opeista ja oivalluksista tulee teille kestäviä tuloksia. Elämyksellisen aktiviteetin, tehokkaan fasilitoinnin sekä ainutlaatuisen Team Assessment Toolin avulla tiimihenkenne lujittuu, yksilöt kehittävät itseään ja tiimitaidot vahvistuvat. Lue tästä lisää.Pyydä tarjous