engagement

Kuinka johtajuustaidon vuorovaikutuksella voi vaikuttaa työntekijöiden omistautumiseen

Julkaistu 10.2.2020, julkaisija Jonathan Hazley

Jokainen esimies kohtaa urallaan tilanteen, jossa työntekijöiden omistautuminen heikkenee ja tuottavuus laskee. Hyvät johtajuustaidot ovat tärkeä osa esimiestyötä, jotta voit edistää tehokkuutta ja näin saavuttaa asetetut tavoitteet.

Työntekijän omistautumisella ja sitoutumisella on merkittävä vaikutus työn laatuun. Vuorovaikutusharjoitukset ovat oiva keino kehittää työyhteisön ilmapiiriä, etenkin johtamistilanteissa. Tarkastellaan seuraavaksi lähemmin, miten moraali vaikuttaa työn tekemiseen ja mitkä harjoitukset saattavat olla hyödyksi juuri sinun työyhteisössäsi.

Miksi johtajuus on niin tärkeää työyhteisössä?

Johtajuus auttaa lisäämään tehokkuutta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Työyhteisöissä, joissa johtajuutta on, eivät lepää laakereillaan - ja päinvastoin. Johtajuuden keskiössä on tavoitteellinen vuorovaikutus, joka perustuu tietoisten tavoitteiden asettamiseen ja niistä keskustelemiseen työntekijöiden kanssa.

Johtajuutta on monenlaista eri tyyliä ja tapaa. Monilla aloilla johtajuutta arvioidaan jämäkkyyden ja tasapuolisuuden näkökulmasta mutta kumpikaan näistä ei ole toistaan parempi. Kuinka hyvin esimies toimii, kun asetettu tavoite on saavutettu, on mittari sen arvioimiseen, mikä kannustaa tiimiä eniten.

Escape the mob collaborative team building

Voiko alhainen työntekijöiden omistautuminen työlleen vaikuttaa tuloksellisuuteen?

Yksilötasolla, intohimon tunteminen työtä kohtaan lisää tyytyväisyydentunnetta arjessa. Moraali ja motivaatio muodostuvat tunteista, asenteista, tyytyväisyydestä ja yleisestä työntekijöiden hyvinvoinnista työyhteisössä. Myönteinen, yhteisöllinen organisaatiokulttuuri auttaa luomaan parempia työyhteisöjä sekä esimiehille että työntekijöille.

Työntekijöiden omistautumista ja sitoutumista ei tule väheksyä, koska sillä on valtava vaikutus sekä työntekijöihin itseensä mutta myös työhön. Moraalin suora vaikutus näkyy työntekijöiden hyvinvoinnissa, tehokkuudessa ja työn laadussa. Mitä korkeampi moraali työntekijöillä on, sitä paremmin he suoriutuvat heille annetuista tehtävistä luottaen omiin suorituksiinsa. Työntekijä, joka omaa korkean moraalin, on myös uskollisempi organisaatiota kohtaan.

Oivia apuvälineitä kehittää johtajuutta työyhteisössäsi ovat erilaiset ryhmän yhteenkuuluvuutta vahvistavat harjoitukset.

Knowing me Knowing You

Kuinka yhteenkuuluvuusharjoitukset parantavat moraalia

Vuorovaikutusharjoitukset ovat lisääntyneet etenkin viimeisen vuosikymmenen aikana ja tuoneet ihmisiä lähemmäksi toisiaan rohkaisemalla yhteistyöhön. Nämä harjoitukset mahdollistavat ihmisten onnistumista hauskassa ja viihdyttävässä ympäristössä. Harjoitukset vahvistavat jokaisen työntekijän tärkeitä taitoja, kuten esimerkiksi viestintää, ongelmanratkaisua ja ristiriitojen ratkaisemista.

Kun harjoitukset sisällytetään työyhteisön toimintaan, sen vaikutukset ovat nähtävissä jo varhaisessa vaiheessa työntekijöiden moraalissa. Kuten aikaisemmin todettu, harjoitukset parantavat työntekijöiden välistä yhteistyötä; joillakin työntekijöillä ei ole välttämättä ollut mahdollisuuksia oppia tuntemaan toisia työntekijöitä ja harjoitukset mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen sekä yhdessä toimimisen eri tavalla kuin yksilöinä. Jo pelkästään vuorovaikutussuhteiden luomista vahvistavat harjoitukset parantavat hyvinvointia ja luovat työntekijöille mukavamman työympäristön. Lisäksi se toimii stressiä lievittävänä tekijänä, mikä taas osaltaan parantaa työyhteisön moraalia.

Escape the Maze collaborative team building

Alla on lisää esimerkkejä johtajuutta tukevista vuorovaikutusharjoituksista:

Erilaisia johtajuutta tukevia harjoituksia

Catalystin valikoimasta löydät laajan valikoiman erilaisia pelejä ja jäänmurtamisharjoituksia tehtäväksi toimistossa työntekijöiden ja esimiesten välillä. Tunnen itseni, tunnen sinut -harjoitus on leikkisä, jään murtava harjoitus, joka kestää noin tunnin ja vahvistaa työntekijöiden ryhmäytymis- ja verkostoitumiskykyjä.

Johtajuustaitojen edistämiseen tarjoamme Pako Labyrintista ja Koodinmurtajat -pelejä, jotka vievät vuorovaikutteisen johtajuuden kehittämisen aivan uudelle tasolle.

Pako Labyrintista -pelissä ryhmät suunnistavat tableteille ladattuun, todelliseen ympäristöön asettuvassa virtuaalilabyrintissä. Ryhmätyö ja kommunikointi ovat keskeisessä asemassa mutta ilman nokkelaa ja karismaattista johtajaa ryhmät saattavat löytää itsensä vaeltamassa väärään suuntaan tai käyttämässä oikoteitä, jotka saattavat johtaa heidät vaikeuksiin...

Koodinmurtajat on myös yhteistyötä vahvistava harjoitus, jossa työntekijät sekä yksilöinä että yhdessä pyrkivät pääsemään salaperäisen, lukitun metallilaatikon sisälle. Ryhmien täytyy työskennellä aikaa vastaan ja samanaikaisesti viestiä tehokkaasti keskenään sekä antaa yksilöille vastuuta ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Etsitkö tällaisia harjoituksia vahvistaaksesi vuorovaikutteista, tavoitteellista johtajuutta ryhmässäsi? Meillä täällä Catalyst Team Buildingillä on lukuisia tarjolla lukuisia erilaisia aktiviteetteja ja harjoituksia niin aikapaineisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi kuin yhteistyökulttuurin vahvistamiseksi.

Hyödynnä kätevää Event Finder -hakutyökalua tai ota yhteyttä tiimiimme. Autamme mielellämme sinua löytämään parhaimman harjoituksen juuri sinun tarpeisiisi

Jonathan Hazley

Team Challenge Companyn toimitusjohtaja

Intohimoa ainutlaatuisten ryhmäyttämisohjelmien luomista, suunnittelua ja järjestämistä kohtaan yritystiimien kehittämiseksi ympäri Iso-Britannian.

Kaikki artikkelit

Lue myös nämä