15 team building activities to engage

15 ryhmäyttämisaktiviteettia, jotka innostavat, kehittävät taitoja ja auttavat tiimejä ryhmäytymään

Julkaistu 29.1.2019, julkaisija Esther Daniel

Monet työntekijät suhtautuvat ryhmäyttäminen-sanaan skeptisesti tai epäluuloisesti. Totuus kuitenkin on, että hyvin suunniteltu ohjelma kykenee sekä innostamaan että kasvattamaan tiimiänne. Aktiviteetin hyöty voi vaihdella tietystä taidosta, jota halutaan kehittää, yksinkertaiseen ryhmäytymiseen ja yhtenäisyyteen - kaikki riippuu siitä, minkä ryhmäyttämisaktiviteetin valitsette.

Catalyst Team Building Suomi käyttänyt vuosia tutkien sitä, mikä tekee ryhmäyttämisaktiviteetista tehokkaan ja suunnitellut yli 130 omaa ohjelmaa siinä ohessa. Tämän tietämyksen avulla olemme koonneet 15 ryhmäyttämisaktiviteetin listan, joiden avulla henkilökuntanne saadaan sitoutumaan ja jotka auttavat heitä kehittämään taitojaan hauskanpidon kautta.

Listallamme on sekä järjestettyjä ohjelmia että pienempiä aktiviteetteja, jotka voitte toteuttaa omalla työpaikallanne. Riippumatta siis siitä, mitä etsitte, teidän pitäisi löytää teille soveltuva ryhmäyttämisaktiviteetti.

Aarrejahtibingo

Tämä on ryhmäyttämisharjoituksen klassinen lähestymistapa ja tarjoaa paljon vapautta painopisteen määrittämiseen. Yleinen lähtökohta on luoda bingolista, joka on täynnä erilaisia tehtäviä, minkä jälkeen osallistujat jaetaan tiimeihin ja heitä pyydetään suorittamaan bingolista. Nopeampi vaihtoehto on pyytää tiimejä suorittamaan yksi rivi tehtäviä koko ruudukon sijaan.

Aarrejahtibingo keskittyy ensisijaisesti tiimin sitouttamiseen ja yhtenäisyyteen. Sen oppimiskapasiteetti on kuitenkin valtava, sillä bingotehtävistä voi tehdä mitä ikinä haluattekaan. Jos toiveissanne on kehittää tiimin kykyä olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, luokaa tehtäviä, jotka pyörivät vieraille ihmisille puhumisen ympärillä. Jos taas haluatte harjoitella yhteistyötä ja ongelmanratkaisua, laittakaa yhdeksi tehtäväksi palapelin ratkaiseminen yhdessä. Vain taivas on rajana tämän ryhmäyttämisaktiviteetin kohdalla.

Beat the Box

Koodinmurtajat

Koodinmurtajat on innovatiivinen ryhmäyttämisaktiviteetti, jossa yhdistyvät strateginen ajattelu, ajanhallinta, yhteistyö ja ongelmanratkaisu. Tiimin yhtenäisyyden lisäksi tämä aktiviteetti koettelee myös sitä, miten tiimin jäsenet tuntevat toistensa kyvyt.

Osallistujille annetaan laatikko, jossa on neljä salkkua. Jokainen salkku on pullollaan pulmia ja mysteereitä, jotka ratkaisemalla saa seuraavan salkun yhdistelmän - ja tämä kaikki rajoitetussa ajassa. Tämä aktiviteetti voi olla kilpailuhenkinen tai yhteistyötä korostava, riippuen siitä miten haluatte tiimin kehittyvän, ja ohjelman on tarkoitus haastaa osallistujia kokonaisvaltaisesti, sillä yhtäaikaisesti tarvitaan useita eri kykyjä, minkä myötä opitaan mittaamattoman arvokkaita opetuksia.

Katso lyhyt video Koodinmurtajista ja lue lisää.

Käsisolmu

Tämä aktiviteetti on hyvin lyhyt ja sopii täydellisesti, jos haluatte koota tiiminne yhteen ja auttaa heitä rentoutumaan. Asetelma on hyvin yksinkertainen - pyydä osallistujia seisomaan pienessä ympyrässä toisiinsa päin katsoen ja sitten jokaista osanottajaa ottamaan kiinni jonkun ympyrän toisella puolella seisovan kädestä. Kun tämä on tehty kerran, pyydä osallistujia tekemään sama uudelleen toisella kädellä, ottaen tällä kertaa kiinni jonkun toisen yksilön kädestä ympyrän toisella puolella. Haasta sitten tiimi selvittämään solmu ilman, että he päästävät irti toistensa käsistä.

Tämä on yllättävän vaikea haaste, jossa tarvitaan järjestäytyneisyyttä, poikkeuksellisen hyvää kommunikaatiota ja hyvää johtajuutta samalla, kun kaikki osallistujat pakotetaan osallistumaan. Täydellinen tehtävä tiimin yhtenäisyyden vahvistamiseen sekä johtajuuden rohkaisemiseen, ja samalla työntekijät saavat hyvän puheenaiheen seuraavan parin päivän ajaksi.

Bridging the Divide - Teams Collaborate

Sillanrakentajat

Sillanrakentajat vie siltojen rakentamisen uudelle tasolle tarjoten laajemman lähestymistavan perinteiseen ryhmäyttämisharjoitukseen. Osallistujat jaetaan tiimeihin ja heille annetaan tehtäväksi rakentaa osa sillasta asiakkaan antamien toiveiden perusteella rajoitettujen resurssien avulla määrätyssä ajassa. Jokainen tiimi toimii sekä asiakkaana että tavarantoimittajana, mikä tuo lisäsyvyyttä tehtävään kaikkien osanottajien päästessä kokemaan tapahtuman molemmat puolet.

Kun aika on kulunut loppuun, tiimit kokoontuvat yhteen yhdistääkseen omat osionsa yhdeksi kokonaiseksi sillaksi, jota sitten testataan kauko-ohjattavan auton avulla. Onnistumisesta nauttii koko yritys, sillä rakennusprosessissa vaaditaan tehokasta kommunikaatiota, tiimityötä ja organisoitua suunnittelua.

Katso lyhyt video Sillanrakentajista ja lue lisää.

Global Innovation Game - Teams learn effective communication and innvoation

Innovoimaa!

Legendaariseen televisio-ohjelmaan perustuva ohjelma, jota joskus kutsutaan nimellä leijonanluola, viitaten amerikkalaiseen vastineeseensa, Leijonan luolaan. Innovoimaa!-peli on ryhmäyttämisaktiviteetti, joka haastaa osallistujat luomaan innovatiivisia uusia tuotteita ja ideoita ja esittelemään niitä.

Tämän aktiviteetin sisällään pitämä potentiaali on uskomaton riippuen käytettävissä olevasta ajasta ja resursseista. Osallistujia voidaan pyytää suunnittelemaan voimavaroja oman myyntipuheensa kumppaniksi, korostaen luovuuden ja tiimiresurssien käyttöä. Vaihtoehtoisesti ryhmille voidaan antaa tehtäväksi luoda tuote, joka voisi kehittää yritystä kokonaisuutena, jolloin ryhmäyttämisaktiviteettia voidaan käyttää hauskana ideointituokiona. Kaikissa versioissa vaaditaan poikkeuksellisia esittely- ja kommunikaatiotaitoja yhdistettynä erinomaiseen suunnitteluun, organisointiin ja innovatiiviseen ajatteluun.

Yksinkertaista, mukautuvaa, tehokasta ja hauskaa - kaikkea, mitä tarvitsette. Tutustu Innovoimaa!-peliin.

Chain Reaction Table Top - teams learn to collaborate and discuss ideas and innovate

Ketjureaktio Tabletop

Ketjureaktio Tabletop yhdistää monimutkaisten järjestelmien luomisen tyydytyksen suunnittelua, testausta ja kehitystekniikoita koskevaan systemaattiseen lähestymistapaan. Osallistujien haasteena on käyttää annettuja ideakortteja ja luoda taidokas ketjureaktiokone, joka täyttää lopulta yksinkertaisen tavoitteen.

Onnistuakseen tiimien on oltava kärsivällisiä ja systemaattisia eri järjestelmien testaamisen suhteen, hyödyntäen toistensa taitoja tehokkaasti luodakseen vempeleen ideakorttien ideoiden pohjalta. Tässä ryhmäyttämisaktiviteetissa vaaditaan silmää yksityiskohdille, projektinhallintaa ja tarkkuutta samalla, kun tiimi nivoutuu yhteen yhteisen tavoitteen myötä.

Katso lyhyt video Ketjureaktio Tabletopista ja lue lisää.

Negatiivisesta positiiviseen

Tähän aktiviteettiin tarvitaan hyvin vähän tarvikkeita, sillä kehitykseen suhtaudutaan huomattavasti reflektoivammin. Negatiivisesta positiiviseen -tehtävässä on kyse hyvien asioiden huomaamisesta tilanteissa, joita muutoin pitäisimme kielteisinä. Aktiviteetin toteuttamista varten osanottajat on jaettava pareiksi sellaisen tiimijäsenen kanssa, jonka kanssa heillä on yhteistä työkokemusta - kuten aiempi projekti, tehtävä tai aktiviteetti. Tämän jälkeen toinen parista nimeää jonkin kielteisen asian heidän yhteisestä kokemuksestaan, kun taas toisen pitäisi korostaa myönteisiä asioita. Tämän jälkeen parit vaihtavat rooleja.

Tämä tehtävä sopii parhaiten suurille tiimeille, joilla on runsaasti erilaisia yhteisiä kokemuksia, sillä näin tiimin jäsenet voivat tutustua toisiinsa paremmin rohkaisten samalla myönteiseen ajatteluun vastoinkäymisten kohdalla. Lisähyötyä saa vaihtamalla pareja jokaisen yhteisen kokemuksen jälkeen.

Escape the Maze Team Building - Teams learn problem solving together in a fun way

Pako labyrintista

Pako labyrintista yhdistää GPS-seurannan sekä pulmat ja ongelmanratkaisemisen luoden erittäin interaktiivisen ja mukaansatempaavan haasteen, jossa osallistujat kulkevat fyysisesti virtuaalisen sokkelon läpi ratkaisten arvoituksia matkan varrella.

Tämä aktiviteetti sopii mahtavasti kaikkien tiiminjäsenten osallistumisen rohkaisemiseen. Siinä tarvitaan erinomaista kommunikaatiota, johtamistaitoja ja yhteistyötä, ja näitä kykyjä kehitetään tervehenkisen kilpailun kautta. Osallistujien on käytettävä aktiviteetin aikana erilaisia taitoja ratkaistakseen ongelmia, löytääkseen oleellisia tietoja ja vihjeitä, sekä yhdistää yhteinen osaamisensa onnistuakseen suuremassa tavoitteessa - kaikki nämä ovat taitoja, jotka ovat työpaikalla korvaamattoman arvokkaita.

Katso lyhyt video Pako labyrintista -aktiviteetista ja lue lisää.

Mielenkiintoisia yhdistelmiä

Tämän ryhmäyttämisaktiviteetin ensisijainen tavoite on tiimin ryhmäyttäminen. Mielenkiintoisia yhdistelmiä -aktiviteetissa jokainen kirjoitetaan jokaisen asiaparin osat erillisille papereille - esimerkiksi "suola" ja "pippuri". Jokaisen osallistujan selkään kiinnitetään yksi paperi, ja heidän on selvitettävä mitä he ovat kyselemällä muilta osallistujilta kyllä/ei-kysymyksiä. Kun he ovat saaneet selville mitä he ovat, heidän on löydettävä parinsa.

Todellinen arvo syntyy sen jälkeen, kun osallistujat ovat löytäneet parinsa ja keskustelevat siitä, miten he täydentävät toisiaan ja mitä heillä on yhteistä. Tämä ryhmäyttämisaktiviteetti korostaa sitä, miten jopa persoonallisuudeltaan hyvin erilaiset ihmiset ovat silti jollakin tapaa samanlaisia. Aktiviteetin valmistelu on hyvin helppoa ja nopeaa, minkä ansiosta se on yksi tämän listan monikäyttöisimmistä vaihtoehdoista.

orchestrate! Individuals learn together the seemingly impossible is possible

Tahti puikoissa!

Tahti puikoissa! hyödyntää ihmiskunnan synnynnäistä taipumusta asettaa itsellemme rajoituksia sen perusteella, mihin uskomme pystyvämme. Tahti puikoissa! -aktiviteetissa osanottajien on tehtävä yhteistyötä oppiakseen soittamaan jotakin soitinta 90-120 minuutin aikana, minkä jälkeen koko tiimi kerääntyy yhteen soittamaan sinfonian, aivan kuten orkesteri.

Jotta tiiminne kykenee saavuttamaan tämän tason, on apuna joukko muusikkoja, joiden tehtävänä on opettaa perusteet ja auttaa henkilökuntaanne harjoittelemaan. Tämän ryhmäyttämisaktiviteetin teho on siinä tosiasiassa, että alussa tehtävä näyttää lähes tulkoon mahdottomalta, jolloin tulos on entistäkin vaikuttavampi tiiminne onnistuessa. Kyseessä on loistava aktiviteetti tiimin taistelutahdon kohottamiseen yhteistyön kautta ja sen varmistamiseen, että jokainen osallistuu

Katso lyhyt video Tahti puikoissa! -aktiviteetista ja lue lisää.

Sanasepot

Sanasepot on yksinkertainen ja tehokas. Tiiminne saa tehtäväkseen muodostaa tietyn sanan pelkästään vartaloiden avulla. Tämän ryhmäyttämisaktiviteetin mittakaavaa on helppo muuttaa tiimin koon mukaan, sillä suuremmilla ryhmillä voidaan pyrkiä luomaan kokonainen lause tietyn sanan sijaan. Tehtävän onnistumiseen vaaditaan ainoastaan paljon tyhjää tilaa sekä kamera, jotta lopputuloksesta voidaan ottaa kuva!

Tässä tehtävässä tarvitaan tiimityötä, johtajuutta ja suunnittelua, jotta tehtävä onnistuu, joten se sopii erinomaisesti alkulämmittelyksi mihin tahansa ideointituokioon tai tapaamiseen.

Flat out F1 - Teams learn the joy of competing together as a team

Täyttä vauhtia - formulakisa

Täyttä vauhtia - formulakisa vaatii erinomaista järjestelyä ja suunnittelua onnistuakseen, sillä jokaista tiimiä pyydetään rakentamaan Formula 1 -auto sarjasta pahvilevyjä. Tähän tarvitaan tarkkaa mittausta ja fokusoitunutta johtajuutta. Henkilökunnan kehittämiseksi jokainen Formula 1 -auto on koristeltava ja siitä on tehtävä tiimin näköinen rakentamisen jälkeen. Lopuksi Formula 1 -autoilla kisataan ja voittajille ojennetaan palkinto.

Tässä tehtävässä tarvitaan tehokasta yhteistyötä ja yksityiskohtaista suunnittelua joka vaiheessa, sillä yksikin väärä leikkaus voi aiheuttaa todellisia ongelmia auton rakenteelle. Jos etsitte kaiken kattavaa ja haastavaa ryhmäyttämisaktiviteettia, olette löytäneet sen.

Katso lyhyt video Täyttä vauhtia - formulakisasta ja lue lisää.

Oma Logo

Toinen lyhyt ja erittäin huokea ryhmäyttämisaktiviteetti on oma logo -haaste. Osallistujia pyydetään tyhjentämään taskuistaan kolikot ja pikkuesineet, minkä jälkeen heidän on luotava oma logo käyttäen kaikkia niitä esineitä, joita heillä on. Tämän aktiviteetin arvo ei ole luovuudessa, vaan itsetietoisuudessa ja havainnoinnissa.

Kun kaikki osallistujat ovat luoneet oman logonsa, he esittelevät sen ryhmälle selittäen logon jokaisen osan - miksi he valitsivat sen ja miten se heitä edustaa. Parhaat logot, jotka ovat luovimpia ja edustavat omistajiaan parhaiten, palkitaan. Näin tiimin jäsenet saavat tutustua toisiinsa huomattavasti paremmin ilman, että asiaan tarvitsee sijoittaa lukemattomasti resursseja tai paljon aikaa.

VR team building - The Infinite Loop - Process improvement together

Loputon luuppi

Huipputekniikkaa olevia virtuaalilaseja ja monimutkaisia pulmia hyödyntävä Loputon luuppi on kommunikaation, ajanhallinnan ja ongelmanratkaisun haaste, jossa tiimin on selviydyttävä sarjasta pulmia vapauttaakseen vangin. Koska vain yksi jäsen kerrallaan saa käyttää virtuaalilaseja, on tämän aktiviteetin onnistumisen salaisuutena tiedon ytimekäs ja tarkka jakaminen, sekä hyvä päätöksenteko seuraavan siirron suhteen.

Loputon luuppi, jonka oppimiskäyrä on jyrkkä ja jossa keskitytään oppimiseen virheiden kautta, ei ole helppo ohjelma, mutta äärimmäisen palkitseva sellainen, sillä se vaatii osanottajilta heidän parastaan. Tämä monimutkaisia pulmia, joita voidaan helposti soveltaa hektiseen liike-elämään, sisältävä ryhmäyttämisohjelma on mittaamattoman arvokas ja äärimmäisen mukaansatempaava.

Katso lyhyt video Loputtomasta luupista ja lue lisää.

Perinteinen munan tiputus

Viimeisenä meillä on munan tiputushaaste. Yksinkertaisia toimistotarvikkeita käyttäen osanottajat saavat tehtäväkseen luoda raa'alle kananmunalleen häkin, joka suojaa munaa tiputettuna yhden metrin korkeudesta.

Tämä on surullisenkuuluisa ryhmäyttämisaktiviteetti, jossa tarvitaan suunnittelua, organisointia sekä rajattujen resurssien tehokasta käyttöä isomman tavoitteen saavuttamiseksi. Se on yksinkertainen, se on kustannustehokas ja se todistetusti kehittää henkilökunnan taitoja. Joskus klassikot eivät ole ollenkaan huono ajatus.

Toivottavasti olet saanut tästä kirjoituksesta uusia ajatuksia seuraavaa ryhmäyttämisaktiviteettia tai ohjelmaanne varten. Catalyst Team Building UK on käyttänyt vuosikymmeniä hienosäätäen haasteitamme luodaksemme uusia ja mukaansatempaavia ohjelmia, jotka kehittävät henkilökuntaa hauskanpidon kautta.

Katso lisää aktiviteettejamme tai ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää.

Esther Daniel

Kumppanuusjohtaja, Catalyst Global

Organisaation tehokkuuden varmistaminen verkostokumppanien sitouttamisstrategioiden avulla.

Kaikki artikkelit

Lue myös nämä