SillanRakentajat

Yhdessätuumin ja yhteistyössä yli sillan

1 - 3 tuntia
Sisällä ja ulkona
Yhteistyötä korostava
24 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Joukkueiden tehtävänä on rakentaa oma osuutensa yhteisessä sillanrakennusprojektissa asiakkaan odotusten mukaisesti, haasteenaan rajalliset resurssit, viestinkulun esteet ja tiukat aikataulut. Sillan pitää olla riittävän suuri, vahva ja vakaa kantaakseen suuren, kauko-ohjattavan ajoneuvon painon sen ylittäessä sillan.

Siltojen tulee olla luovasti suunniteltu, koristeltu ja brändätty. Tiimit palkitaan luovimmasta insinöörisuunnittelusta, parhaasta brändäyksestä ja tehokkaimmasta resurssienkäytöstä.

Lopullinen tapahtuman komponenttien yhdistäminen koetaan, kun jokaisen joukkueen sillat yhdistetään osaksi valtavaa, laajennettua yrityksen siltaa – siten jokainen joukkue ei pelkästään keskity omaan suoritukseensa, vaan myös toimii tärkeässä roolissa yrityksen ison projektikokonaisuuden onnistumisessa.

Jännittävän loppuhuipennuksen aikana kauko-ohjattava ajoneuvo ajaa koko pitkän sillan yli.

Hauska ja mukava aktiviteetti sisältää vahvoja metaforia - organisaation kaikki osastot kamppailevat omaa tavoitettaan kohti, mutta samalla ovat osa isompaa kokonaisuutta, organisaation tavoitetta. KAIKKIEN joukkueiden ponnistelut linkitetään kirjaimellisesti yhteen, kun käsillä on rakennusprojektin loppuhuipennus

Hyötyä ja tuloksia

Haastava harjoitus, jossa jokainen joukkue saa olla sekä toimittaja että asiakas.  Lopputavoite saavutetaan yhteistyössä ja menestys edellyttää jatkuvaa asiakassuhteen hallintaa sekä hyvien ja huonojen kommunikointitaitojen lumipalloefektien ymmärtämistä.

CSR-ideoita

 

Sillanrakennus voidaan räätälöidä niin, että jokainen sillanosa esitellään perusteena kestävän kehityksen sivuviestille.

Lopputavoite edellyttää joukkueilta resurssien jakamista, tarpeettomien etäisyyksien minimoimista, budjettien hallintaa ja kierrätysmateriaalien käyttämistä aina kun mahdollista. Tämä on väylä luoda tietoisuutta minkä tahansa projektin ympäristövaikutuksista ja eri sidosryhmien odotuksista.

Asiakkailta kuultua

Tiimit aloittivat sillan suunnittelun rivakasti ja tiimit verkostoituivat selvittääkseen, keitä heidän toimittajansa ja asiakkaansa olivat. Tämän myötä he saivat käsiinsä sillan rakennukseen tarvittavat osat. Kaikki saavuttivat upeita tuloksia. Aktiviteetti ylitti odotuksemme suuresti - monimuotoinen ja palkitseva ryhmäyttämisaktiviteetti.

Unilever

Pyydä tarjous