Esther Daniel

Esther Daniel

Kumppanuusjohtaja, Catalyst Global

Esther Daniel on Linked In

Organisaation tehokkuuden varmistaminen verkostokumppanien sitouttamisstrategioiden avulla.

Vastuussa innovatiivisten toimintatapojen jatkuvasta kehittämisestä ja käyttöönotosta Catalyst Globalin kumppanien sitouttamiseksi maailmanlaajuisesti organisaation tehokkuuden varmistamiseksi ja Catalyst Globalin aseman vahvistamiseksi maailman johtavana teambuilding-resurssina. Toimii yhteyshenkilönä Catalyst Globalin johtajien ja verkostokumppanien välillä yrityksen strategisen markkinointisuunnitelman kehittämiseksi. Toteuttaa strategista markkinointisuunnitelmaa koko Catalyst Global Groupin ja sen 46 kumppanin toiminnassa varmistaen Catalyst Globalin brändin yhtenäisyyden ja ilmaisutavan kaikilla Catalyst Globalin kumppaneilla.

Solmii edelleen lisää tehokkaita avoimia kommunikaatioyhteyksiä olemassaolevien kumppaneiden tukemiseksi sekä Catalyst Globalin verkoston kasvattamiseksi. Tukee verkkopohjaisia tietojärjestelmiä ja verkostoja, joilla voidaan varmistaa tiedon jakaminen koko Catalyst Globalin verkoston kesken. Tunnistaa ennakoivasti ja jatkuvasti järjestelmän käytön riskejä ja mahdollisuuksia sekä kehittää & toteuttaa strategioita molempien osa-alueiden hoitamiseksi.

Articles by this Author