Robotti Revoluutio

Rakenna toimivia robotteja ja ohjelmoi ne suorittamaan sarja haasteita

1 - 3 tuntia
Sisällä
Yhteistyötä korostava
6 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Tiimit edustavat tutkijaryhmää, jonka tehtävänä on rakentaa ja ohjelmoida robotti, joka toimii uutena COBOTTIEN normina (cobotit ovat yhteistyötä tekeviä robotteja, jotka ovat ihmisten kanssa fyysisessä kanssakäymisessä yhteisessä työtilassa - kyseessä on siis vastakohta muille roboteille, jotka suunnitellaan toimimaan itsenäisesti tai rajoitetusti ohjattuna). Tiimit kilpailevat tavoitellen arvostettua ROBELIN tekniikanpalkintoa.

Tiimit päästävät luovuutensa valloilleen suunnitellessaan robottejaan. Seuraavaksi niihin muodostetaan yhteys Bluetoothin kautta. Jokainen tiimi valitsee käytettävissä olevista robottitoiminnoista jotakin, joka on saavutettavissa määritetyssä ajassa ja joka täyttää toivotut tulokset. He noudattavat helppoja, vaihe vaiheelta eteneviä 3D- ja 360°-ohjeita, jotka löytyvät Robot Revolution -tiimipaketin robottisovelluksesta. "Blockly"-koodausvalikon avulla he herättävät luomuksensa henkiin! Kaikki huipentuu erittäin energiseen ja kilpailuhenkiseen haasteeseen, joka tarjoaa viihdettä ja tempaa mukaansa.

Hyötyä ja tuloksia

Robotin rakentaminen on perin pohjin mukaansatempaava ja rikastuttava oppimisprosessi. Tiimin jäsenet pitävät hauskaa työskennellessään yhdessä tässä luovassa ja käytännönläheisessä prosessissa.

Robotin suorittamia tehtäviä koskevat päätökset vaativat yhteisen päätöksen tekemiseen tarvittavia taitoja ja tehokasta kommunikaatiota. Tarkan testiradan luomisen ja tiettyjen liikkeiden ohjelmoinnin moninaisten tehtävien hallinnointi vaatii tehokasta delegointia ja resurssijohtamista. Yksilöiden vahvuudet nousevat esiin, kun tiimidynamiikan alkeet joutuvat koetukselle tämän kokemuksellisen oppimisaktiviteetin aikana.

Johdonmukainen keskittyminen annettujen tehtävien yksityiskohtiin on tärkeää samalla, kun huolehditaan myös projektin kokonaisvaltaisista tavoitteista ja pyritään välttämään jokaisen hautautumista oman tehtävänsä pariin.

Asiakkailta kuultua

Robottirevoluutio on uudenlainen ja mukaansa tempaava kokemus. Meillä oli todella hauskaa ja opimme todella paljon. Tapahtuman jälkeen meistä tuntui, kuin olisimme asiantuntijoita!

Samancor Chrome

Pyydä tarjous