Ongelmanratkaisu

Löydä ratkaisut monimutkaisiinkin ongelmiin loogisen, luovan ajattelun ja suunnittelun sekä prosessin arvioinnin kautta

problem solving activities

Ongelmanratkaisu on olennainen osa työelämää ja arkipäivää. Sitä pidetään avaintaitona, jota organisaatiot arvostavat työntekijöissään. Hyvät ongelmanratkaisutaidot ovat elintärkeitä yksilön ja tiimin menestymiselle. Ongelmanratkaisu vaatii ensinnäkin ongelman tunnistamista ja määrittämistä. Sitten ongelmasta kerätään tietoa. Yhteistyöhön perustavien, dynaamisten tiimien etuna on se, että ongelmaa kyetään tarkastelemaan monesta eri näkökulmasta. Silloin ongelma voidaan muotoilla uudelleen ja tunnistaa ongelman muita osa-alueita, joiden ratkaiseminen saattaa olla hyödyllisempää.

Kun ongelma on määritelty oikein, eri ratkaisujen työstämiseen käytetään luovaa ajattelua. Sitten tehdään päätös ratkaisusta ja lopuksi käytetään projektisuunnittelun taitoja ratkaisun toteuttamiseksi. Lopuksi ratkaisussa arvioidaan, mikä on tärkeää pitkäaikaisen menestyksen kannalta. Ryhmäyttämisohjelmat voivat havainnollistaa ja auttaa tiimejä ja yksilöitä luomaan niin uusia kuin kehittämään olemassaolevia ongelmanratkaisutekniikoitaan.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles