Työntekijöiden sitouttaminen

Työntekijöiden sitoutuneisuudella ja omistautumisella on suora vaikutus organisaatiosi menestykseen.

Miten saat työntekijäsi suuntaamaan vapaaehtoisesti energiaansa halutunlaisiin asioihin? Antamalla heille ja heidän työlleen merkityksen ja arvostuksen, kannustamalla ja osallistamalla heidät organisaatiosi tavoitteisiin, visioihin ja arvoihin. Ja sillä, kuinka sitoutuneita ja omistautuneita he kulloinkin ovat, on suora vaikutus organisaatiosi tuloksiin.

Henkilökunta sitoutuminen ja omistautuminen (englanniksi engagement) onnistuu, kun heille on mikromanageroinnin sijasta annettu vastuualueita ja tehtäviä, joiden merkityksen he ymmärtävät osana isompaa kokonaisuutta. Heistä tuntuu, että heihin luotetaan ja heille on annettu vastuita ilman että heitä kontrolloidaan liiaksi. He kokevat olevansa osa tiimiä, jolta voi aina pyytää apua ja joiden kanssa voi juhlia onnistumista ja menestystä. Kannustuksella ja tunnustuksen antamisella lisäät heidän haluaan laittaa itseään peliin, kasvattaa osaamistaan ja kehittää taitojaan. Kaikella tällä on positiivinen vipuvaikutus organisaatiosi tuloksiin.

Oikein valituilla tiimiaktiviteeteilla voit kommunikoida, havainnollistaa ja tukea tällaisia tavoitteita. Aktiviteettien avulla edistät myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kollegoiden keskinäistä arvostusta. Fiksusti mukaansatempaavilla ohjelmanumeroilla palkitset myös henkilökuntaasi.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles