Muotoiluajattelu

​Muotoiluajattelu on toistava prosessi, jossa pyrkimys on haastaa oletuksia vaihtoehtoisten strategioiden löytämiseksi, jotka eivät välttämättä ole heti ilmiselviä.

Design Thinking

Muotoiluajattelu on toistava prosessi, jossa pyrkimys on ymmärtää käyttäjää, haastaa oletuksia ja määrittää ongelmia uudelleen vaihtoehtoisten strategioiden ja ratkaisujen löytämiseksi, jotka eivät välttämättä ole heti ilmiselviä lähtökohtaisella käsitystasollamme. Samalla muotoiluajattelu tarjoaa ratkaisukeskeisen lähestymistavan ongelmien ratkaisemiseen. Kyseessä on ajattelu- ja työskentelytapa kuin myös kokoelma käytännön toimintatapoja.

Muotoiluajattelu pohjautuu syvälliseen haluun ymmärtää niitä ihmisiä, joille tuotteita tai palveluita suunnitellaan. Se auttaa tarkkailemaan ja tuntemaan empatiaa kohdekäyttäjää kohtaan. Muotoiluajattelu auttaa kyseenalaistamisprosessissa: ongelman kyseenalaistaminen, oletusten kyseenalaistaminen ja seurausten kyseenalaistaminen. Muotoiluajattelu on äärimmäisen käytännöllistä, kun yritetään ratkaista huonosti määritettyjä tai tuntemattomia ongelmia, sillä ongelma muotoillaan uudelleen ihmislähtöisesti monia ideoita aivoriihissä kehittäen sekä omaksuen käytännön lähestymistavan prototyyppien valmistukseen ja testaamiseen. Muotoiluajattelussa on kyse myös jatkuvasta kokeilemisesta: luonnostelua, prototyyppejä, testausta sekä konseptien ja ideoiden kokeilua.

Resurssipohjainen näkemys

Muotoiluajatteluun kuuluu usein resurssipohjaiseksi näkemykseksi kutsuttu prosessi (Resource-Based View, RBV). Tämä tarkoittaa näkökulmaa, jonka tarkoituksena on saavuttaa kilpailuetu tutkimalla yritystä sisältäpäin kilpailuedun resurssien löytämiseksi sen sijaan, että tarkasteltaisiin sen kilpailuympäristöä. Mikäli resurssilla on VRIO-ominaisuuksia, organisaatio voi hyödyntää kyseistä resurssia saadakseen ja ylläpitääkseen kilpailuetua. VRIO-ominaisuudet ovat vapaasti muotoiltuna seuraavat: arvokas? harvinainen? jäljittely kallista?

Innovatiivisen ajattelun rooli muotoiluajattelussa

Jotta VRIO-resursseja eli "arvokkaita resursseja" voidaan hyödyntää, tarvitsee organisaatio innovaatiota. Innovatiivisen ajattelun hyödyntämistä ainutlaatuisten tai erilaisten tapojen kehittämiseen näiden resurssien yhdistämiseksi parempien tulosten ja kilpailuedun saavuttamiseksi.

Taloudellinen innovaatio on pienten asioiden innovaatioita. Jostakin vähäarvoisesta tehdään arvokasta. Kun resursseista on pulaa, joutuvat ihmiset kääntymään oman itsensä puoleen hyödyntääkseen runsasta ja täysin luontaista resurssia - ihmisen nerokkuutta - ja käyttääkseen sitä ongelmien ratkaisemiseen. Taloudellinen innovaatio ei vaadi valtavasti teknologiaa, mutta siinä voi olla myös kyse huipputekniikan käytöstä, jotta palveluista saadaan tehtyä useammille asiakkaille edullisempia ja käytettävissä olevia.

Koko tämän prosessin ajan ajattelutavan on oltava mukautuva ja ketterä. Ketterä toimintatapa eli "ketteryys" on prosessi, joka auttaa tiimejä tarjoamaan nopeita ja ennakoimattomia vastauksia palautteeseen, jota he saavat projektistaan. Se tarjoaa mahdollisuuksia arvioida projektin etenemistä projektin kehityssykilin aikana.

Muotoiluajattelussa luova prosessi ja innovaatio eivät koskaan tule päätökseen. Tuotetta ja ideoita on muokattava markkinoiden muuttuessa. Ja koska markkinat muuttuvat jatkuvasti, ei tuote ole koskaan lopullisesti valmis.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles