Ryhmätyö

Ryhmiä opetetaan omaksumaan yhteistyöhön perustuva, tavoitteellinen työskentelytapa sen hyötyjen siirtämiseksi työpaikalle.

Tavoitteellinen ryhmätyö tarkoittaa yhdessä ideointia, ongelmanratkaisua ja työskentelyä kohti yhteistä tavoitetta tai visiota. Toisiinsa sidoksissa olevissa organisaatioissa työntekijöiden yhteistyö on avain luovaan ajatteluun ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen, kun ratkaistavana on mitä monimutkaisimpiakin tehtäviä ja haasteita. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että osapuolet tietävät milloin, miten ja kenen kanssa heidän tulee toimia yhdessä. Tämän oppii kokemuksen myötä. Yhteistyötä edistää toisten asiantuntemuksen, pätevyyden ja luonteen ymmärrys ja arvostus. Lisäksi on tarpeen tiedostaa, mitä taitoja tarvitaan projektin tai ongelman hoitamiseen tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin keskinäinen luottamus, avoimuus ja kunnioitus.

Tiimiaktiviteettien tehtävänä on luoda otolliset olosuhteet yhteistyön harjoitteluun turvallisesti. Kokemusperäinen oppiminen jäljittelee yhteistyötilanteita, joissa tiimin jäsenten tulee antaa oman panoksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi hauskassa ja stressivapaassa ympäristössä. Aktiviteettien aikana havaituista ja opituista työskentelytavoista heijastetaan parhaita tapoja tosielämän työprojekteihin.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles