Crime Solvers

Tiimisi yhteistyö on avain ratkaisuun!

1.5 - 3 tuntia
Sisällä ja ulkona
Kilpailuhenkinen / Yhteistyötä korostava
8 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Crime Solvers alkaa rikostapauksen esittelyllä: tiimien tehtävänä on ratkaista murhamysteeri kahlaamalla läpi koko liuta heille toimitettua todistusaineistoa. Suuren maailman tyyliin tiimit saavat 999 nauhoitettua puhelua, videomateriaalia rikospaikalta, epäiltyjen haastatteluja nauhoitettuna, valokuvia, asiakirjoja, tutkijoiden raportteja ja todistusaineistoa, joista vain osa johtaa oikeaan ratkaisuun, mutta mitkä?

Todelliseen etsivätyyliin tiimit yhdistelevät tietojaan todistustaineistosta, tutkivat rikospaikkaa ja hyödyntävät sormenjälkianalyysiä, kemiallisia testejä ja ultraviolettivaloa. Tärkeimmät etsivätyökalut ovat tietoa sisältävä tapauskansio ja iPad; niiden avulla tiimit todistavat, kuka on syyllinen ja mikä hänen motiivinsa oli.

Hyötyä ja tuloksia

Crime Solvers on hyväntuulinen ja mukaansa tempaava tiimielämys, joka on paljon enemmän kuin tuikitavallinen murhamysteeriaktiviteetti. Etsivätiimit saavat tehtävästään virtaa yhteistyöhön, innovointiin ja tehokkaaseen kommunikointiin – taitoihin, joista tulee olemaan paljon hyötyä myös tavallisessa työarjessa.

Tämä aktiviteetti kehittää informaatiotulvan hallintaa, sillä tiimit saavat mittavan määrän todistusaineistoa monessa eri muodossa; kerrottuina ohjeina, tallenteina, kirjallisina raportteina, videomateriaalina ja muuna todistusaineistona. Näistä etsivätiimien on nopeasti löydettävä olennaiset ja paikkansa pitävät tiedot ratkaistaakseen Madame Livingstonen tapauksen. Aktiviteetti on suunniteltu kannustamaan aktiiviseen kuuntelemiseen ja oikeiden kysymysten esittämiseen saatavilla olevien tietojen perusteella. Tiimit vahvistavat keskinäistä luottamustaan, kun aika on rajallinen ja läpikäytävää paljon. Keskustelut ja vuorovaikutus tehostuvat ja tiimit tekevät aiempaa tiiviimpää yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Aikapaine ja kilpailu saavat yksilöt kehittämään prosessejaan ja kehittämään ratkaisukeskeisyyttään aina vain paremmaksi, näin koko organisaation suorituskyky vahvistuu.

Pyydä tarjous