Energiaa & Keskittymistä

Lisää keskittymisen ja sitoutumisen kestoa ja ota kaikki irti konferenssistä tai kokouksesta.

focus attention

Useimpien mielestä keskittyminen on vaikeaa ilman että ajatus harhailee. Ihmiset, jotka pystyvät pitämään huomionsa kiinnittyneenä johonkin asiaan pidemmän aikaa saavat parempia pisteitä kognitiivisista haasteista kuin ne, joiden keskittymisaika on lyhyempi. Aivan kuten kehonrakennuksessa, mieltä voi vahvistaa säännöllisillä ajatusharjoitteilla paremman keskittymiskyvyn saavuttamiseksi. Myös liikunnalla on elintärkeä rooli aivojen hapettumisessa, joka johtaa parempaan keskittymiskykyyn. Tutkimusten mukaan tuottavuus ja tehtävään keskittyminen lisääntyy jyrkästi säännöllisen liikunnan avulla. Hyödyt ovat entistä suuremmat, kun liikuntaa harrastetaan yhdessä muiden kanssa yksin liikkumisen sijaan. Takeaway-aktiviteetteja sisältävään hyvinvointiohjelmaan osallistuminen voi avustaa johdonmukaisen ryhmäytymis- ja hyvinvointiohjelman kehittämisessä työpaikalla. Fyysinen liike tai tahdin muutos on tärkeässä roolissa virkeänä ja keskittyneenä pysymisen kannalta kokouksissa ja konferensseissa. Tutkimusten mukaan jopa kevyen fyysisen aktiviteetin jälkeen ongelmanratkaisu, muisti ja keskittymiskyky kohenevat välittömästi. Nokkelat kokousten ja konferenssien järjestäjät ovat erittäin tietoisia ajoittaisten piristävien aktiviteettien kriittisestä roolista osanottajien keskittymisen ylläpitämisen ja konferenssin tulosten saavuttamisen kannalta. Piristäjät, kuten lyhyet ja ytimekäät musiikki- ja rytmiaktiviteetit muuttavat tahtia, elävöittävät ja piristävät. Hyvinvointiaktiviteetit antavat lihaksille ja aivoille happea saaden virkistymään ja keskittymään.Catalystillä on erilaisia piristäjiä ja ryhmäyttämisohjelmia, jotka on suunniteltu juuri herättelemään ja saamaan keskittymään.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles