Strateginen ajattelu

Identifioi, ideoi ja toteuta bisnesmahdollisuuksia, joilla hankit kilpailuetua

strategic thinking

Strateginen ajattelu on ainutlaatuisten bisnesprosessien ideointia, toteutusta ja kilpailueduksi vipuamista

Strategiset ajattelijat katsovat eteenpäin ja kykenevät vastaamaan trendeihin ketterästi. Heillä on halua ottaa myös riskejä mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. He kykenevät tasapainottamaan huomionsa sekä päivittäiseen toimintaan että pitkäaikaisempiin strategisiin toimenpiteisiin tasapainoisesti. Heitä kiinnostaa se, mitä organisaation kaikilla tasoilla ja laajemmassa bisnesympäristössä tapahtuu etsiessään tietoa ennakoivasti ja kehittäessään osaamistaan.

Jatkuvassa muutoksessa olevassa liikemaailmassa monet organisaatiot kannustavat yhteistyölähtöistä strategista ajattelua johtajistossaan. Strateginen ajattelu tiimitasolla luo ennakoivaa keskustelua ja tuo esille erilaisia näkökulmia monimutkaisiin ongelmiin, jolloin päätösten pitkäaikaisen vaikutuksen analysointi on laadukkaampaa ja monipuolisempaa. Yhteistyössä harjoitettu strateginen ajattelu on omiaan saamaan aikaan myös innovaation kulttuuria, jolloin tavoitteisiin päästään onnistuneemmin.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles