Ajanhallinta

Saa aikaan enemmän pienemmässä ajassa oppimalla olemaan tuottoisampi tehokkaan ajanhallinnan kautta.

time management skills

Kun ihmiset oppivat suunnittelemaan ja järjestelemään ajan jakamista vaadittujen tehtävien ja aktiviteettien kesken, he kykenevät työskentelemään fiksummin ja saavuttamaan enemmän pienemmässä ajassa. Tutkimusten mukaan taidokkaan ajanhallinnan puute aiheuttaa stressiä yksilöille ja tiimeille. Hyvän ajanhallinnan ytimessä on keskittyminen tuloksiin, ei tehtävään. Monet jäävät jumiin kiireeseensä, jolloin he itse asiassa saavat vähemmän tehdyksi, minkä vuoksi tehtävät eivät valmistu ajallaan, stressi lisääntyy ja työn laatu heikkenee kauttaaltaan. Suunnitteluun käytetty aika, joko itsekseen tai ryhmänä, saattaa vaikuttaa aikaavievältä itsessään, mutta loppujen lopuksi se säästää aikaa pidemmällä aikavälillä ja varmistaa sen, että oikeanlaiset tulokset saavutetaan. Yksilöitä ja tiimejä, jotka hallitsevat aikaansa järjestelmällisesti, pidetään ammattitaitoisempia kuin niitä, jotka eivät. Tutustu näihin ryhmäyttäymisohjelmiin, joissa korostetaan ja vahvistetaan ajanhallinnan ja tehokkaan tuottavuuden välistä myönteistä suhdetta.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles