Bot Creation

Ideoikaa, innovoikaa ja luokaa robotti tiettyä tarkoitusta varten.

2 - 3 tuntia
Sisällä ja ulkona
Kilpailuhenkinen / Yhteistyötä korostava
6 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Bottipaja on innovatiivinen ryhmäyttämisaktiviteetti, jossa tiimit suunnittelevat ja luovat robotin, joka on rakennettu nimenomaan sille annettua tiettyä tehtävää varten lukemattomista käytettävissä olevista osista. Tiimit saavat joukon sekä kilpailuhenkisiä että yhteistyöhön liittyviä tehtäviä, jotka heidän robottinsa on suoritettava. Tiimit suunnittelevat robottinsa yhdistäen käytettävissä olevat osat tarvittaviin taitoihin. Tiimi tekee päätökset robottinsa asianmukaisista moottoreista, MDF-rungoista, rungon katteista sekä sähkö- ja elektroniikkaosista. Kun robotti on valmis, tiimi testaa robottia arvioidakseen, onnistuuko se suorittamaan tarvittavan tehtävän. Tiimit kokoontuvat yhteen katselemaan toisten tiimien luomuksia sekä niiden onnistumisia, joiden pohjalta robotin onnistuneisuus arvioidaan.

Hyötyä ja tuloksia

Bottipaja kehittää keskustelu-, suunnittelu- ja päätöksentekotaitoja, sillä jokaisen tiimin työskentely alkaa robotin ideoinnilla. Luova ajattelu ja resurssienhallinta astuvat kuvaan tiimien räätälöidessä robottiaan sille annettua tehtävää varten. Rakennus- ja testausprosessin kautta tiimit oppivat käyttämään muotoiluajattelua robotin perusominaisuuksien kohentamiseksi. Lopullinen robotti on onnistuneen innovaation, luovuuden ja ennen kaikkea tehokkaan tiimidynamiikan todiste.

Asiakkailta kuultua

Bottipajassa on kyse nykyhetkestä - robotiikkaryhmän dynamiikasta ja kommunikaatiosta. Meidän piti tunnistaa ihmisten kykyjä joka vaiheessa. Nautin siitä suunnattomasti.

Fernando Santos
Wheaton

Pyydä tarjous