Innovaatio

Menestys on yhtä kuin yrityksesi kyvyt luoda uutta. Tiimiaktiviteettimme auttavat tiimejäsi ideoimaan ja innovoimaan.

innovation creative thinking

Kyky luoda uutta on keskeisen tärkeää jokaisen yrityksen uudistumiselle ja organisaation menestykselle . Työntekijöiden on hyvä ymmärtää, mikä heidän paikkansa on tässä innovaatiokulttuurissa, ja mitä heidän on tehtävä tukeakseen sitä pitkäjänteisesti. On tärkeää, että innovaation ja ideoinnin käsitteitä ei sekoiteta keskenään. Ideointi tarkoittaa alkuperäisten ideoiden synnyttämistä. Jäsentynyt ja tehokas todistusaineistoon perustuva innovaatioprosessi mahdollistaa toteutettavien ideoiden asettamisen tärkeysjärjestykseen aidosti joustavassa liiketoiminnassa. Ilman innovaatioprosessia ideoita ei voida todentaa, asettaa tärkeysjärjestykseen ja kehittää eteenpäin.

Tiimiaktiviteeteista on hyötyä prosessin havainnollistamisessa mukaansatempaavasti. InnoVoimaa!-peli esimerkiksi havainnollistaa ideoinnin ja innovaation prosessia käytännönläheisesti. Keksintö- ja rakennusohjelma Ketjureaktiossa Tiimit rakentavat sarjan yksinkertaisia mekaanisia laitteita, jotka yhdistettyinä muiden tiimien aikaansaannoksiin saavat aikaan taidokkaan ketjureaktion. Innovaatiota voidaan soveltaa myös tehtäviin mikrotasolla. Noudattamalla suunnitelmia ja päättämällä, miten ne toteutetaan, tiimit kykenevät innovoimaan toteuttaessaan - miten saatavilla olevia resursseja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevan ajan puitteissa. Tiimi voi osoittaa innovatiivista kulttuuria hyödyntämällä omaperäisiä ajatuksia ja ennakkoluulotonta rohkeutta kehittää prosessejaan. Tiimiaktiviteetin aikana käy selväksi, miksi jotkut tiimit ovat toisia parempia innovaattoreita. Tapahtuman jälkeinen purkutilaisuus ja ohjelman reflektointi auttaa aktiviteetissa havaittua ja opittua käytännön työelämään.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles