Yhteistyö

Jaa tietoja ja voimavaroja tukeaksesi kollegojesi tavoitteita - ja toisinpäin!

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Yhteistyö on tärkeää verkostoissa, joissa yksilöt vaihtavat oleellisia tietoja ja resursseja tukeakseen toistensa tavoitteita yhteisen tavoitteen sijaan. Tuloksena voidaan saavuttaa jotakin uutta, mutta se syntyy yksilön toiminnasta, ei kollektiivisesta tiimipanoksesta. Yhteistyö on oleellisten tietojen ja resurssien jakamista silloin, kun työ on jaettu eri ihmisten kesken niin, että jokainen on vastuussa ylätason tehtävän jostakin osa-alueesta. Tiimitilanteessa, jossa yksilöt suorittavat erillisiä tehtäviä, yhteistyötä on päättää jakaa oleellisia tietoja ja resursseja toisen avustamiseksi. Kun ylätason tehtävän suorittamiseksi useampi tiimi työskentelee erillisten tehtävien parissa, tiimit voivat halutessaan jakaa ideoita ja materiaaleja auttaakseen toista tiimiä suorittamaan oman tehtävänsä. Ryhmäyttämisaktiviteetit luovat otollisen ympäristön, jossa ihmiset voivat havaita ja arvostaa vertaistensa vahvuuksia. Kokemukselliset oppimispelit simuloivat yhteistyötilanteita, joissa kaikkien tiimin jäsenten on käsitettävä omat vahvuutensa ja lähdettävä mukaan hauskaan ja rentoon tilanteeseen. Tämän tuloksena osanottajat ovat todistetusti pohtineet ryhmäyttämiskokemusta vielä pitkään tulevaisuudessakin löytäessään itsensä tekemästä yhteistyötä tosielämän projektissa työssään.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles