Pyramidipalapeli

Jättimäinen 3D-pyramidipalapeli

1.5 - 3 tuntia
Sisällä ja ulkona
Yhteistyötä korostava
20 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Taivas on rajana, kun tiimit todistavat yhdessä toimimisen voimaa.

Muinaisessa Egyptissä pyramidi oli muutakin kuin rakennus: se symboloi ihmisen kykyä voittaa mahdoton ja luoda mahtava rakennelma, joka kestäisi ajan kuluessa. Pyramidipalapeli antaa tiimille mahdollisuuden työskennellä yhdessä saavuttaakseen suuria asioita. Tämä aktiviteetti tarjoaa paljon haasteita kaikenlaisille ryhmille.

Tiimien tehtävänä on leikata, taitella ja koota pienemmät tiimpyramidit ja koota ne muiden tiimien kanssa yhteen jättikokoiseksi pyramidksi. Rakentamisosan lisäksi tiimit selvittävät ainekset ongelmanratkaisuun, verkostoituvat monella tasolla ja ilmaisevat itseään luovasti. Lopputulos muistuttaa yhteisen tavoitteen saavuttamisen voimasta. Pyramidin kultakin sivustolta paljastuu myös kaikkien yllätykseksi huikea visuaalinen viesti.

Hyötyä ja tuloksia

Yhden historian vahvimmista rakennuksista uudelleen luominen vaatii massiivista tiimityötä ja projektinhallintaa, jossa menestyäkseen pitää omaksua monia sopeuttamisia projektin edetessä. Kaikki alkaa keskittymällä ”minuun”, kun osallistujat hoitavat omaa osuuttaan, jatkuen resurssihallintana ja laaduntarkkailuna, kun on oleellista varmistaa että kaikki rakennelman tärkeät osat tuotetaan ajallaan ja laadukkaasti. Sen jälkeen keskitytään tiimiin, kun interaktiivinen ongelmanratkaisuharjoitus luo uuden vaiheen pyramidin osien rakentamisessa. Tiimien välinen yhteistyö korostuu myös koottaessa seuraavaksi yhteisiä rakennelmaa tukevia monikulmikkaita. Lopuksi keskitytään koko ryhmään, kun kaikista valmiista elementeistä kootaan yhtenäinen pyramidi, ja yhteinen tavoite saavutetaan. Ennalta sovittu yritysviesti vahvistuu välittömästi, kun se muodostuu osaksi lopullista rakennelmaa.

CSR-ideoita

CSR-esimerkki: Pyramidinrakennukseen voidaan liittää myös hyväntekeväisyyselementti joukkueiden kerätessä etukäteen "sponsoreja" teoksilleen. Joukkueen tukijoita muistetaan lähettämällä heille valokuvia toteutuksesta, palanen pyramidia tai jopa kokonainen rakennelma.

Asiakkailta kuultua

Ylititte odotuksemme - hyvää työtä! Olen yhteydessä! Tiimimme palaute oli, että he eivät koskaan uskoneet sen, mitä loimme, olevan mahdollista. Kuten sanoitte, teitte mahdottomasta mahdollista! Meidän mielestämme Pyramidipalapeli on aivan mahtava.

Barclays Capital

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Tiimien kehittämiseen suunnittelemamme sovellus tehostaa aktiviteetin ohjattua loppukeskustelua, jotta tiimisi oivallukset ja opit viedään heti käytäntöön. Tiimit antavat sovelluksen kautta palautetta ja päättävät, mitä seuraavaksi tekevät tehostaakseen toimintaansa. Team Assessment Tool ja fasilitaattoriemme johtama aktivoiva loppukeskustelu räätälöidään aina juuri sinun tiimisi ja tilaisuutesi tarpeisiin sopivaksi, jotta opeista ja oivalluksista tulee teille kestäviä tuloksia. Elämyksellisen aktiviteetin, tehokkaan fasilitoinnin sekä ainutlaatuisen Team Assessment Toolin avulla tiimihenkenne lujittuu, yksilöt kehittävät itseään ja tiimitaidot vahvistuvat. Lue tästä lisää.Pyydä tarjous