Tiimien johtaminen

Vision toteuttaminen tehokkaasti ja onnistuneesti.

managing teams

On johtajien vastuulla varmistaa, että organisaation visiota toteutetaan tehokkaasti ja onnistuneesti. Yrityksen johto tekee työtä esimiesten ja -naisten rinnalla, joiden roolina on innostaa ihmisiä visiota kohden. Hyvät johtajat tuovat johtajuuden ja auktoriteettinsa esiin ammattimaisen käytöksen ja työhön sitoutumisen muodossa saavuttaen samalla tiiminsä arvostuksen. Hyvän tiimin kokoaminen on tiimin menestyksen kannalta oleellista. Rooleista ja vastuista on oltava selkeä käsitys, jotta tiimi toimii tehokkaasti. Siksi on keskeisen tärkeää kyetä tunnistaa ne henkilöt, jotka sopivat parhaiten eri rooleihin.

Tutkimusten mukaan tiimin menestyksen kannalta on elintärkeää, että tiimissä on vähintään yksi analyyttinen, prosessikeskeinen henkilö. Hyvät johtajat tuntevat tiimiensä yksilöt ja ymmärtävät miten jokaista yksilöä motivoidaan niin, että he työskentelevät tehokkaasti yhdessä luoden samalla myönteisiä työsuhteita. Tehokkaat johtajat kommunikoivat hyvin tiimiensä kanssa asettaen selkeitä tavoitteita ja aikarajoja. He antavat tilaa luovuudelle, jota tuetaan rohkaisevalla palautteella. He kuuntelevat ja esittävät kysymyksiä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun johdetaan etätiimejä. Hyvät johtajat tiedostavat omat kehitystarpeensa luoden samalla innovaatiota ja erinomaisuutta vaalivaa ympäristöä tiimin sisällä.

Tehokkaat ryhmäyttämisohjelmat ovat osa tiimin johtamista. Harkiten valitut tiimiaktiviteetit voivat saada tiimin jäsenet tuntemaan olonsa arvostetuiksi parantaen tiimin sisäisiä positiivisia vuorovaikutussuhteita entisestään.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles