Lahjomattomat

Arvojen tutkiskelua mukaansatempaavien haastetehtävien sarjassa

1.5 - 2 tuntia
Sisällä ja ulkona
Kilpailuhenkinen
10 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Tiimit laittavat hoksottimensa koetukselle monimutkaisten kolmiulotteisten tehtävien radalla työskennellen kuumeisesti koko ajan hupenevan aikarajan siivittäminä. Kun jokaisen haastetehtävän ratkaisemiseen on vain 20 minuuttia, sekä kommunikaatio, johtajuus että tiimityö joutuvat kovalle koetukselle. Toisin kuin perinteiset ongelmanratkaisutehtävät, Integriteetti tarjoaa jotakin uutta vallankumouksellisen uuden pelidynamiikan kautta, jossa sekä tiimille että heidän “tuomarilleen” annetaan pisteitä suorituksen perusteella!

Kunkin haastetehtävän alussa lähtevästä tiimistä jää yksi vapaaehtoinen tuomari tarkkailemaan saapuvaa tiimiä. Aikarajan täyttessä tuomari antaa tiimille pisteet seitsemän kriteerin pohjalta, minkä jälkeen tiimi antaa tuomarille pisteet vastavuoroisesti tämän toiminnasta. Jokaisella tiimillä on myös viisi “lahjomattomuustalismania”, joita he voivat antaa tuomareille oman harkintansa mukaan. Kun tiimit ovat kiertäneet kaikki viisi fyysistä pulmaa, esittelevät he kovalla työllä ansaitun pistesummansa sekä talismaaninsa, jolloin voittaja selviää

Hyötyä ja tuloksia

Tämän perinpohjaisesti suunnitellun, kekseliään ja älyllisesti haastavan haastesarjan avulla voitte tutkailla sekä arvoja että käsityksiä integriteetistä eli siitä, mikä on oikein”. Integriteetti tarkoittaa, että toimii moraalisesti oikein. Suoraselkäisyys on elintärkeä arvo, johon kaikkien edistyksellisten ja tulevaisuuteen suuntautuvien yritysten olisi syytä pyrkiä.

Integrity-tiimiaktiviteetti tarjoaa mukaansatempaavan alustan, jossa osanottajat analysoivat kommunikaatiota ja johtajuutta, kehittävät ketteriä tiimejä ja korostavat yksilöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tiimillä on 100 minuuttia aikaa saattaa tiimin ajattelutapa tasapainoon. Tämän aktiviteetin hienovarainen sanoma, joka paljastuu vähitellen pelin edetessä, rohkaisee osallistujia tarkastelemaan maailmaa työtovereidensa, asiakkaiden ja kaikkien sidosryhmien näkökulmasta.

CSR-ideoita

The ingenious, tactile task equipment for ‘Integrity’ is hand crafted in workshops offering gainful employment for people with disabilities in Bavaria, Germany.

Pyydä tarjous