Motivaatio

Tiimiaktiviteetteja, jotka vaikuttavat ihmisten tunteisiin, inspiroivat osallistumaan ja motivoivat laittamaan itsensä peliin

motivate your team

Nopeus, joustavuus ja innovaatio ovat kaikki nykypäivän liike-elämän vaatimuksia, johon pääsemiseksi tarvitaan oikeanlaista motivaatiota. Jotta päämäärään suhtautuu intohimoisesti, on saatava tunteet mukaan. Motivaatio on tarttuvaa. Kun uskomukset ja energia on saatu suunnattua oikein, perustavanlaatuista muutosta voi tapahtua nopeasti. Tehkää kaikista ryhmän jäsenistä näkyviä, vastuussa olevia ja antakaa heidän tuntea olonsa mahdollisimman palkituksi. Varmistakaa, että tiimien huomio ei kiinnity kielteisiin vaan myönteisiin toimintatapoihin. Luokaa yhteyksiä yksilöiden välille.

Catalyst-valikoiman verkostoitumisharjoitukset keskittyvät ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja toisiin tutustumiseen henkilökohtaisella tasolla. Olemme kaikki tuntevia olentoja, minkä vuoksi johtaja kykenee luomaan tarkoituksenmukaisuuden tunnetta vetoamalla ihmisten tunteisiin. Tunteet ovat ennen kaikkea sitä, mitä ihmiset antavat itsestään. Inspiroikaa yksilöitä ottamaan yrityksen päämäärän, mission ja arvot omakseen sekä luomaan tilaa itsensä toteuttamiselle ja saavutuksille. Tunnemme tekevämme jotakin arvokasta, kun tekemisiämme arvostetaan. Tämän on oltava koko ryhmän kollektiivinen kokemus. Koska olemme ihmisiä, meillä kaikilla on tarve kuulua johonkin. Tämä tarve täyttyy, kun ympärillämme on ihmisiä, jotka ovat samaa mieltä asioista, välittävät asiasta samalla tavalla ja katsovat elämää samanlaisten arvojen kautta. Jos kaikki tiimin jäsenet tuntevat kuuluvansa ryhmään, ihmiset ovat motivoituneita.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles