bridging the divide with IHG

IHG-johtoryhmä keskittyi viestintään

Julkaistu 3.7.2017

Hiljattain pidetyssä johtajatason konferenssissaan brittiläinen Intercontinental Group käytti Catalystin Sillanrakentajat-tiimiaktiviteettia korostaakseen tehokasta kommunikaatiota ja asiakaspalvelua.

Roolien ja vastuiden jakaminen

Tiimeille jaettiin tehtäväksi sillan tietyt osat. Heille annettiin ohjeet, materiaalit ja työkalut, jotka tarvittiin jokaisen osion rakentamiseen. Eri roolit jaettiin pikaisesti ja resurssit arvioitiin sen varmistamiseksi, että toteutussuunnitelmasta tuli selkeä. Tämä oli oleellista sillan onnistumisen kannalta, sillä jokaisen tiimin piti luoda oman osionsa suunnitelma, mutta toinen tiimi joutuikin rakentamaan sen!

coffee themed business game

Suunnittelu & rakentaminen

Tiimit kertoivat suunnitelmistaan tunnin ajan ja tekivät yhteistyötä keskenään rakentaessaan toisiinsa kytkeytyviä osia varmistaakseen, että kaikki osat sopivat yhteen - ei mitenkään helppo tehtävä, kun siltaan oli tarkoituksella suunniteltu kulmia ja korkeuseroja! Tiimit ottivat kaiken hyödyn irti käytettävissä olleista kommunikaatiovälineistä, kuten "sähköpostilaatikoista" ja "puhelinpalvelukeskuksista", vaihtaakseen tietoja sekä tarkentaakseen ja selkeyttääkseen tietoja.

Osioiden liittäminen yhteen

Aikarajan lähestyessä tiimit kiirehtivät selvittämään viimeiset yksityiskohdat ja viimeistelivät oman osionsa sillasta. Toimitushetkellä tiimit toivat valmiin osansa sillasta "asiakkaalle", joka varmisti, että se oli rakennettu suunnitelmien mukaan. Jännitys lisääntyi kun siltaa koottiin ja naurun purskahduksilta ei vältytty, kun jotkut osiot eivät menneet aivan odotetusti.

Sillan testaaminen

Lyhyen purkutuokion jälkeen, jossa tiimit jakoivat kokemuksiaan ja ydinajatuksiaan iltapäivän aktiviteeteista, tiimit saapuivat takaisin huoneeseen testatakseen siltarakennetta. Suur-Kiinan IHG:n toimitusjohtajalle annettiin kunnia ajaa kauko-ohjattua rekkaa siltaa pitkin. Osanottajien kannustamana rekka kulki kierroksensa onnistuneesti innostuneiden huutojen ja naurun säestämänä.

Muistoksi siitä, mitä voidaan saavuttaa tekemällä yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen, osanottajat poseerasivat ryhmäkuvassa upean pyöreän sillan kanssa.

Kaikki Case-esimerkit