Toimintojen välinen yhteistyö

Tuomalla organisaatiosi eri toimintojen ihmiset ja tiimit yhteen purat siiloja ja edistät yhteisiä tavoitteita

	cross functional cooperation

Monitaitoinen (englanniksi cross-functional) yhteistyö tuo yhteen ihmiset ja tiimit organisaation eri toiminnoista työskentelemään yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Esimerkiksi monet projektiryhmät koostuvat rahoituksen, tuotannon, markkinoinnin, henkilöstöhallinnon ja IT-hallinnon ammattilaisista. Kukin taho keskittyy erikoistumisalueeseensa mutta jakaa osaamistaan ja resurssejaan helpottaakseen, edistääkseen ja nopeuttaakseen tavoitteiden saavuttamista.

Yhä useammat yritykset rohkaisevat tällaista yhteistyötä ja jopa rakentavat organisaatiotaan eri toimintoja käsittävien tiimien ympärille. Kun aiemmin jokainen toiminto työskenteli omassa "siilossaan", yritysten on nykyisin oltava mukautuvaisia ja tehtävä strategisia päätöksiä monimutkaisessa toimintaympäristössä ja työntekijöiden on siksi kyettävä kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä organisaatiokaavioista huolimatta. Monitaitoista yhteistyötä suositellaan myös tapana johtaa ja ennaltaehkäistä konflikteja, joita muutos saattaisi aiheuttaa.

Kun erilaisia työtapoja omaavia yksilöitä laitetaan yhteen eri toiminnoista, tulokset voivat olla innovatiivisia ja positiiviseen muutokseen johtavia. Tutkimusten mukaan monet monitaitoiset tiimit ovat kuitenkin myönteisistä vaikutuksista huolimatta alttiita myös toimintahäiriöille. Siksi on keskeisen tärkeää, että selkeä hierarkia määritetään ja että kaikki ymmärtävät yhteiset toimintatavat ja kommunikaatiosäännöt.

Johtajilla on oltava selkeä käsitys yhteistyön ja yhteistoiminnan eroista. On luotava jakamisen kulttuuria varaamalla aikaa yhteisille kokoontumisille. Näin yksilöt oppivat kommunikoimaan ja toimimaan yhdessä ymmärtäen tällaisen toiminnan arvon. Tietoa ei tule hamstrata eikä varsinkaan pantata. Rohkaise avointa tiedonjakoa - niin menestyksistä kuin takaiskuista. Hyödynnä erilaisia teknisiä alustoja niin vapaamuotoisen kuin virallisemmankin tiedon jakamiseen

Kokemukselliset bisnespelit ja yhteistyöhön keskittyvät tiimiaktiviteetit voivat tukea monitaitoisten työtapojen havainnollistamista. Verkostoitumista edistävät ja yhteenkuuluvuutta rohkaisevat tiimiaktiviteetit ovat omiaan purkamaan myös kuvitteellisia kuin konkreettisia siiloja organisaation eri osien välillä.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles