Läpimurto

Aktiivista tiiminrakennusta

1 - 4 tuntia
Sisällä ja ulkona
Kilpailuhenkinen / Yhteistyötä korostava
10 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Läpimurto on aktiivinen tutkimusmatka ryhmädynamiikkaan, jossa keskeiset 'läpimurrot’ ryhmäajattelussa johtavat menestykseen. Ryhmille esitetään joukko ongelmanratkaisuhaasteita, jotka kaikki on huolellisesti suunniteltu koskemaan viestintää ja korostamaan niitä ryhmätyön osa-alueita, jotka usein jäävät huomiotta.

Kun jää on esittelyn jälkeen murrettu, osallistujat jaetaan ryhmiin, joiden tulee noudattaa tiukkaa aikataulua. Kun kunkin haasteen toivottu tulos on selvillä, osallistujat arvioivat nopeasti käsillä olevan haasteet, asettavat realistiset tavoitteet ja saavuttavat yhteisymmärryksen siinä, miten nämä saavutetaan.

Allokoidut aikajaksot ovat riittävät kunkin haasteen suorittamiseen, joten ryhmillä on sopivasti painetta, mutta motivaatio menestykseen säilyy. Ryhmiä rohkaistaan arvioimaan suoritustaan ja ottamaan siitä opiksi seuraavaan haasteeseen siirryttäessä.

Kun matka on valmis, osallistujat kokoontuvat jälleen yhteen viimeistä haastetta varten. Se voi olla kilpailullinen tai yhteistyössä tehtävä, jolloin jokainen on voittaja.

Läpimurto on ammattimaisesti rakennettu kokonaisuus tiimiaktiviteeteista, jotka voidaan räätälöidä paikan, osallistujien määrän ja asiakkaalle tärkeiden tavoitteiden mukaisesti.

Hyötyä ja tuloksia

Läpimurto voi toimia alustana profilointitekniikoille (kuten Belbin tai Myers-Briggs), ja syvällisempi arviointi voidaan johtaa monesta keskeisestä oppimisasiasta, mutta useimmiten tämän aktiviteetin lopputulokset puhuvat kuitenkin puolestaan.

Verraten lyhyessä ajassa ryhmät oppivat ryhmätyöskentelyn perusteet ja jäsenet arvostavat eri persoonallisten tyylien vaikutusta ryhmän menestykseen.

CSR-ideoita

Ottaen huomioon että Läpimurto on hyvä alusta oppimiselle, mitä jos sen valjastaisi hyväntekemiseen? Lahjoita Läpimurto-tapahtuma koululle, nuorisoryhmälle tai hyväntekeväisyysjärjestölle, joka hyötyisi haasteen opetuksellisesta merkityksestä. Omalta osaltamme annamme siinä tapauksessa merkittävän alennuksen.

Asiakkailta kuultua

Tavoitteenamme oli luoda väellemme uusi käsitys tiimityöstä. Läpimurto toi onnistuneesti esiin tiimin yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet korostaen samalla menestyksekkään tiimin toiminnan perusperiaatteita. Aktiviteetti puhui puolestaan.

Microsoft

Pyydä tarjous