Riskienhallinta

Positiivinen näkökulma riskienhallintaan antaa tiimeille eväät selättää muutoksen tuomat haasteet

risk management

Riskinhallinta on riskien ennustamista ja arviointia sekä niiden toimenpiteiden tunnistamista, joilla voidaan välttää tai minimoida riskien vaikutus. Riskiä lieventävät hyvin määritellyt toimintatavat ja käytännöt, joihin lukeutuvat asiaan liittyvät roolit ja vastuut. Riskinhallintasuunnitelman toteuttamiseen tarvitaan myös riittävästi resursseja ja jatkuvaa koulutusta.

Kokemus on osoittanut, että projektitasolla toimittaessa kaikkien tiimin jäsenten ollessa mukana mahdollisten riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa, todellisen riskin noustessa esiin yksilöt huomaavat ja hallitsevat riskejä valppaammin. Lisäksi tämä auttaa vähentämään riskin pelkoa, tilannetta, joka voisi heikentää uudistumista ja luovaa ajattelua.

Johtajuuskoulutuspelit rohkaisevat johtajia kehittämään strategioita tasapainoisen riskien ottamisympäristön luomiseksi tiimien innovaation ja luovuuden vaalimiseksi. Samoista lähtökohdista johtajat voivat hyödyntää Catalystin kokemuksellisia tiimiaktiviteetteja, jotka simuloivat tilannetta, jossa riskin mahdollisuus on läsnä. , Tiimiaktiviteettien avulla tiimit on mahdollista saada tietoisemmiksi riskeistä ja lähestymään niiden hallintaa innovatiivisesti. Ei-hyökkäävässä ja stressittömässä oppimisympäristössä yksilöt voivat kasvattaa riskien tunnistamistaitojaan ja soveltaa selkeää viestintää ja strategioita niiden hallintaan. He tottuvat riskien mahdollisuuden läsnäoloon, eivät kaihtamaan niitä. Purkukeskusteluiden avulla tiimiaktiviteettien aikana havaittua ja opittua voidaan soveltaa tosielämän tilanteissa.


Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles