Johtajuustaidot

Houkuttelevan vision luominen, sen tehokas kommunikointi ja sitouttaminen tavoitteellisen vuorovaikutuksen avulla.

Johtajat inspiroivat itseään ja muita kohti menestystä. Kyetäkseen tähän, heidän on uskottava missioonsa täysin ja tiedettävä, mitä sen saavuttamiseen tarvitaan. He ovat suuntautuneita tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Johtajat osoittavat yhdenmukaisuutta; he toimivat omien ohjeidensa mukaisesti. Useimpien mielestä hyvät johtajat toimivat parhaimman kykynsä mukaisesti suurimman osan ajasta. Johtajat muodostavat vahvoja suhteita tiimeihinsä. He ymmärtävät tiimiensä jäseniä ja osaavat pyytää merkittäviäkin asioita oikeilta ihmisiltä, inspiroiden heitä pyrkimään entistä korkeampiin tavoitteisiin ja ylittämään odotukset. Tiimien jäsenet antavat vastakaikua johtajille, joihin he uskovat, jotka saavat heidät sitoutumaan ja jotka tekevät selväksi, mitä heiltä odotetaan.

Johtajuustaidot eivät ole synnynnäisiä, ne opitaan. Leadership-taitojen kehittäminen on siksi yrityksen elinvoimaisuudelle aivan keskeisen tärkeää. Menestyvät yritykset tunnistavat tämän tarpeen mahdollistaen ja valtuuttaen työntekijöitään ottamaan vastuuta asioiden ja ihmisten johtamisessa osana päivittäistä rooliaan. Näin varmistetaan, että yhä useammalla työntekijällä on käytännön kokemusta johtajuudesta. Ryhmäyttämisellä ja kokemuksellisella oppimisella on tärkeä rooli jatkuvassa johtajuuskoulutuksessa.

Kokemuksellisen oppimisen ohjelmien valikoimamme painottaa johtajuuden ydintaitoja rennolla ja epämuodollisella tavalla. Kaikentasoiset johtajat aina alemman tason esimiehistä osastopäälliköihin kehittävät ja kasvattavat taitojaan, joita he voivat hyödyntää jokapäiväisissä tilanteissa saadakseen tiimeistään kaiken irti. Tiimiaktiviteeteilla on myös toinen elintärkeä rooli johtajien kannalta. Ne ovat mahtava tapa luoda rentoutunut sosiaalisen dynamiikan tilanne, sekoittaa pakkaa ryhmässä, heittäytyä mukaan, jakaa intohimonsa ja ennen kaikkea tulla nähdyksi ihmisenä - jonakuna, jonka kanssa voi olla kanssakäymisessä.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles