Team Wellbeing

Team wellbeing on matka, ei päämäärä

1 - 2 tuntia
Sisällä ja ulkona
Yhteistyötä korostava
8 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Team Wellbeing on yhteistyötä korostava aktiviteetti, jossa osallistujia kannustetaan pohtimaan omaa hyvinvointiaan sekä omaa rooliaan koko tiimin yhteisessä hyvinvoinnissa. Aktiviteetti saa osallistujat innostumaan monipuolisista tehtävistä, jotka saavat heidät liikkumaan, käyttämään päättelykykyään ja laajentamaan luovuuttaan. Tiimit saavat tehtävät tablettien kautta ja huomaavat, että tehtävien sisältöä voi hienosti hyödyntää myös tavallisina työpäivinä. Tehtävät antavat käytännöllisiä vinkkejä pienistä arkisista toimista, joilla on suuri vaikutus hyvinvointiin. Team Wellbeing on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan jokaisen toiminnan vaikutusta muiden hyvinvointiin. Toisessa vaiheessa osallistujat päättävät, miten jatkossa toimivat, jotta heidän yhteinen hyvinvointinsa paranee. Kolmannessa vaiheessa tiimit lujittavat toimiaan niin, että niistä tulee jatkuvia ja kestäviä; tämä tehdään tablettien ainutlaatuisen hyvinvointipuun avulla. Hyvinvointipuu on konkreettinen tulos, joka voidaan tulostaa ja ripustaa esimerkiksi toimiston seinälle, jotta se muistuttaa jokaisen tärkeästä roolista omassa ja koko tiimin hyvinvoinnissa.

Hyötyä ja tuloksia

Team Wellbeing kehittää tärkeitä hyvinvointia edistäviä taitoja ja antaa toimintasuunnitelman, johon tiimit voivat sitoutua. Hyvinvointi on aktiviteetin ytimessä ja tiimit saavat tärkeää tietoa, jolla voivat parantaa omaa resilienssiään, tasapainoaan ja työhyvinvointiaan.

  • Merkityksellinen kommunikointi - aktiviteetti on suunniteltu antamaan tiimille tilaisuuksia tarkastella kommunikointityylejään sekä kuuntelemisen taitojaan, nämä tiedostamalla he voivat myös kehittyä yhdessä entistä tehokkaammin.
  • Hyvinvointi ja resilienssi - hyvinvointi koostuu sekä fyysisestä että henkisestä puolesta, tiimit lisäävät tietouttaan ja tietoisuuttaan molemmista.
  • Iloa ja luovuutta - tiimien tuottavuus kasvaa tutkitusti parhaiten ilon kautta; aktiviteetin pelillistetty ohjelma innostaa luovuuteen ja yhteisiin iloa tuoviin onnistumisiin.
  • Yhteys luontoon - aktiviteetin tehtävien kautta tiimit tutustuvat myös luonnon positiivisiin vaikutuksiin stressitasojen laskemisessa, hyvinvoinnin lisäämisessä ja tehokkuuden parantamisessa.


Pyydä tarjous