​Resilienssi

Resilienssi on kyky sopeutua odottamattomaan tilanteeseen, toimeen ryhtyen

Resilience

Resilienssi on kyky varautua, oppia, toimia ja sopeutua odottamattomaan tilanteeseen - johtuipa takaisku sitten riittämättömästä suunnittelusta tai meistä riippumattomista olosuhteista. Haastavista tilanteista ja alisuorittamisestakin saadut opit auttavat meitä tulevien tavoitteiden saavuttamisessa, uusiutumisessa ja uuden oppimisessa, myös kykyä palautua ja toipua kriiseistä ja kehittyä jopa entistä vahvemmiksi kriisin jälkeen.

Yksi ensimmäisistä askelista resilienssiä rakennettaessa on tilanteen hyväksyminen ja omien tuntemusten tiedostaminen. Näistä lähtökohdista voi rakentaa strategioita, jotka auttavat käsittelemään odottamattomia tilanteita, kun niitä tulee jatkossa vastaan.

Sen tiedostaminen, että asiat eivät aina mene niin kuin on meinattu, auttaa asettamaan pienet kommellukset ja virheet oikeisiin mittasuhteisiin. Opi kohtaamaan odottamaton ja näe se mahdollisuutena sekä oppimiseen että kasvuun. Jos vastaan tulikin jotain johon oli unohdettu varautua, se varmasti seuraavalla kerralla muistetaan! Kukaan ei ole seppä syntyessään. Tiedosta vahvuutesi ja saavutuksesi. Näe erilaisuus väylänä kehittyä edelleen. Rakennetaan yhdessä positiivisuutta ja optimismia.

Emmehän tuhlaa aikaa ja energiaa syytellen muita tapahtuneesta. Fokusoidutaan siihen, mitä voidaan hallita ja suunnataan optimistisina eteenpäin.

Odottamattoman tarkastelu pikemminkin tilapäisenä takaiskuna kuin pysyvänä olotilana tarjoaa eväät resilienssin kehittymiselle. On olennaista pysyä intohimoisena ja sitoutuneena yhteisiin päämääriin. Silloin pikku mutkat matkassa ohittuvat kuin huomaamatta.

Tiiminvetäjien on tärkeää kehittää jokaisessa tietoisuutta, positiivista asennetta ja itseluottamusta. Rohkaise porukkaasi ohittamaan henkilökohtaisuudet ja syyllistämiset. Sen sijaan ohjataan fokusta kohti ennakointikykä sekä ratkaisu- ja oppimiskeskeisyyttä. Myös palautuminen

Kun tarjotaan tiiminjäsenille mahdollisuuksia solmia vahvoja ihmissuhteita ja niiden myötä syntyy empatiaa toisia kohtaan, rakentuu luottamusta ja rohkeutta työskennellä yhdessä esteiden voittamiseksi



Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä