Missio, visio ja arvot

Julkaistu 28.2.2014

140 osanottajalle annettiin nippu kaavoja merkittäväksi, nimikoitavaksi ja leikattavaksi isoista pahveista, jonka jälkeen ne taiteltiin neljään identtiseen muotoon. Nämä muodot muodostivat sitten palapelin, josta rakennettiin täysimittainen pyramidi.

Työskennellen 24 pienemmässä tiimissä, osanottajat jakoivat roolit ja resurssit ja tekivät nopeasti yhteistyötä luodakseen tiiminsä pyramidin. Nämä yksittäiset pyramidit yhdistettiin sitten muiden tiimien pyramideihin muodostamalla kahdeksantahokkaan. Näin varmistettiin, että viereisten tiimien oli tehtävä yhteistyötä ja tarjottiin mahdollisuus integroida resursseja ja taitoja.

Juuri yhteen liitetyt muodot muodostivat kolme tasoa, joista muotoutui suurempi pyramidi, johon integroitiin koko organisaatio. Tiimit 12-24 valmistivat pohjakerroksen, tiimit 5-11 kasasivat yhteen keskikerroksen ja tiimit 1-4 valmistivat lopuksi koko pyramidin yläkerroksen.

Tämän jälkeen tämä valtava teos koristeltiin yrityksen uudella missiolla, visiolla ja arvoilla, varmistaen näiden asioiden vahvistumisen ja sisäistämisen kaikkien osanottajien kohdalla. Aivan kuten pyramidi rakennettiin tiimityön ja resurssien jaon avulla, myös yritys voi niittää menestystä muodostamalla mission, vision ja arvot yhdessä yksilön, tiimin ja järjestön taholla, valmiin pyramidin kuvaamalla tavalla.

Pyramidipalapeli on jännittävä ja hauska ryhmäyttämisaktiviteetti, jolla tuntuu oikeasti olevan tarkoitus, ja se on antanut tiimimme jäsenille käsityksen yrityksen visiosta ja missiosta. Anthony Sutcliffe, kansainvälinen hankintapäällikkö, Kingfisher Asia Limited.

Pyramidipalapeli-ryhmäyttämisaktiviteetti

Kaikki Case-esimerkit