Resurssien hallinta

Organisaation resurssien tehokasta hallinnointia joustavasti ja läpinäkyvästi.

three people managing the resources they have in Catalyst team building activity Hole in One

Resursseilla tarkoitetaan käytettävissä olevia ihmisiä, rahavarojan, materiaaleja ja välineitä. Projektia johdettaessa resurssit ovat yleensä rajalliset, minkä vuoksi niiden käytön oikea-aikaisuutta ja kohdistamista on hallinnoitava suunnittelmallisesti. Kaikkea ei välttämättä kyetä määrittämään heti alussa tuntemattomien muuttujien vuoksi. Tämän vuoksi resurssien hallinta ja suunnittelu on jatkuva prosessi, joka on käynnissä koko projektin ajan. Projektipäälliköiden on kerrottava tehokkaasti käytettävissä olevien resurssien muutoksista koko projektin ajan kaikille projektitiimin jäsenille.

Tiimiaktiviteetit ovat mahtava tapa simuloida projektia hauskalla ja mukaansa tempaavalla tavalla. Osanottajat oppivat tuntemaan omat ja muiden vahvuudet ja heikkoudet. Muutamassa tunnissa he saavat käsityksen siitä, miten rajattuja resurssit ovat ja miten niitä on hallinnoitava tehokkaasti onnistuakseen.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles