Onboarding-perehdyttäminen

Pelillistetty oppiminen ja ryhmäyttämisaktiviteetit ovat loistavia perehdytysvälineitä.

Onnistunut onboarding eli perehdyttäminen on prosessi, jonka avulla uudet työntekijät sulautetaan yritykseen mahdollisimman sujuvasti. Kuulumisen tunteen luomista ja luottamuksen rakentamista niin, että heidän ahdistuksensa vähenee, jolloin he voivat oppia nopeasti ja tulla tiimin tuottoisiksi, tyytyväisiksi jäseniksi. Osana tätä aloitusprosessia on organisaation kulttuurin ymmärtäminen ja omaksuminen. Osittain tämä prosessi käydään läpi tarkoin ajoitetuissa perehdytysohjelmissa sekä koulutus- ja kehitysohjelmissa.

Pelillistetyt oppimisaktiviteetit todistetusti saavat työntekijöitä sitoutumaan ja lisäävät myönteisiä tuloksia. Sitouttavat sovellukset, kuten Catalystin kehittämä Go Engage, tekevät perehdytyksestä hauskan vaiheittain etenevän prosessin usean viikon ajaksi, kuukausiksi tai jopa vuodeksi. Go Engage vahvistaa uuden työntekijän ymmärrystä organisaation kulttuurista, käytännöistä, toimintatavoista sekä tehtävistä hauskalla ja mukaansa tempaavalla tavalla. Sen avulla uudet työntekijät voivat esittää kysymyksiä esteettömästi ja palata asioihin uudelleen ja uudelleen varmistaakseen, että ovat ymmärtäneet oikein. Tämä edesauttaa sitä, että uusi työntekijä kykenee antamaan panoksensa organisaation menestykselle nopeasti, mikä puolestaan kasvattaa kuulumisen tunnetta sekä kunnioitusta itseään ja muita kohtaan. Ja mikä tärkeintä, heistä tulee mahtava vahvistus koko henkilökunnalle, joka epäsuorasti avustaa uutta henkilökuntaa oppimaan.

Ryhmäyttämisaktiviteetit antavat tukea perehdytysprosessissa. Esimerkiksi Tunnen Itseni, Tunnen Sinut sekä Quickfire, jotka edistävät verkostoitumista, eivät ole pelkästään mahtavia välineitä uuden henkilökunnan integroimiseen, vaan ne auttavat myös luomaan ja ylläpitämään suhteita koko tiimissä. Hauskan, vapaamuotoisen jaetun kokemuksen yhteydessä yksilöt asennoituvat työtovereitaan kohtaan myönteisesti, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja yleistä tuottavuutta. Joukkoon kuulumisen ja sitoutumisen kehittymiseen menee aikaa, mutta huolellisesti suunniteltu perehdytysprosessi, jossa otetaan mukaan koko tiimi, eikä pelkästään uusi henkilökunta, luo pohjan kestävälle menestykselle.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä