Neuvottelutaidot

Neuvottelutaidot ovat keskeisessä roolissa kaikkia osapuolia hyödyttävien win-win -tulosten aikaansaamiseksi.

negotiation skills

Mitä on neuvottelu? Miksi pitäisi neuvotella? Olemme kaikki neuvottelijoita, teemme sitä koko ajan. Kyse on yksinkertaisimmillaan keskustelusta, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys - ei nollasummapelistä, jossa toinen hyötyy vain toisen kustannuksella.

Neuvottelutaidot ovat liiketoiminnassa erittäin tarpeellisia ja käyttökelpoisia. Juuri millään muulla taidolla ei voi olla yhtä merkittävää vaikutusta lopputuloksiin. Hankalien neuvottelujen ratkaisemiseksi on usein oltava luova ja ennakkoluuloton. Tässä auttaa pyrkimys ymmärtää toisen osapuolen näkökulmaa sekä kuuntelemalla toistaa auttaa yhteisymmärryksen saavuttamisessa, Jokainen kanssakäymisen hetki toisen ihmisen kanssa on mahdollinen neuvottelu. Jos autamme toisia saavuttamaan sen, mitä he haluavat, yleensä he auttavat meitä saamaan sen, mitä me haluamme - näin vastavuoroisuuden laki toimii.

Catalystin valikoimasta löydät useita mielenkiintoisia aktiviteetteja ja harjoituksia, joissa neuvottelutaidot ovat keskeisessä roolissa. Osanottajat ymmärtävät tiedon merkityksen ja miten se muuttuu ajan myötä, uottamukseen ja sen rikkomiseen liittyvistä ongelmista sekä tavoista tehdä yhteistyötä lopputuloksen parantamiseksi. Kumpaakin hyödyttävän lopputuloksen neuvottelun käsitteestä pitkäaikaisten suhteiden rakentamiseksi. Kyky tunnistaa tilanne, jolloin neuvottelusta kannattaa vetäytyä, on myös tärkeä taito. Myös tällaisia tilanteita korostetaan osissa aktiviteettejamme.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles