Muutosajattelu

Osallistuja saa käsityksen siitä, kuka on ja miten suoriutuu muutoksia luovan ajattelutavan kautta.

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Muutosajattelu antaa yksilöille ja tiimeille mahdollisuuden luoda muutosta, suoriutua parhaan kykynsä mukaan ja saavuttaa kestävää menestystä. Tiiminä muutoksia aiheuttava ajattelu perustuu yhteiseen visioon, vastuullisuuteen ja aitouteen. Useimmilla ihmisillä on pinttyneitä itseään rajoittavia uskomuksia, jotka saavat heidät pyrkimään tekemään enemmän ja saamaan enemmän. Tiimissä tapahtuva muutoksia aiheuttava ajattelu heijastaa usein uudistavan johtajan läsnäoloa. Tällaisia ovat ne johtajat, jotka suorituvat yli odotusten hyvältä johtajalta vaadittavien perustaitojen saralla: johtaminen, valvonta, töiden organisointi sekä suorituksen tarkkailu. Nämä toimivat menestyksen pohjana selkeästi esitetyn vision ja jäsennellyn toimintasuunnitelman kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koska muutoksia aikaansaavassa ajattelussa on kyse ennen kaikkea siitä, että saadaan käsitys siitä, kuka joku on ja yhdistetään se siihen, miten hän suoriutuu, on uudistavien johtajien johtamistyyli oltava henkilökohtainen. He ymmärtävät tiimin yksilöiden työskentelytapoja ja antavat tehtäviä, motivoivat ja ja lähestyvät virheitä henkilökohtaisella tavalla, joka sopii kyseiselle yksilölle. Näin he auttavat tiimin jäseniä saamaan itsestään irti mahdollisimman paljon ja ohjaavat heitä optimoimaan suorituksensa. Uudistavat johtajat ovat mahtavia roolimalleja, jotka toimivat rehellisesti ja intohimoisesti niin teoissaan kuin puheissaan. Koska he huokuvat intohimoa ja myönteisyyttä itsevarmalla tavalla, he saavat aikaan "pystymme"-asennetta. He kuuntelevat tiimiään ja vaalivat ympäristöä, jossa kannustetaan luovaan ajatteluun ja innovaatioon. Näin he rohkaisevat myös ketterään ajatteluun ja poistavat esteitä muutoksen tieltä. Ryhmäyttämisohjelmia voidaan käyttää tärkeänä vertauskuvana heijastamaan muutoksia aiheuttavan ajattelun avulla saavutettujen suurten saavutusten prosessia.

Yksi esimerkki tästä on Catalystin ryhmäyttämisohjelma Tahti puikoissa, jossa tiimit oppivat soittamaan yhdessä sinfoniaorkesterina alle kahdessa tunnissa. Rajoittavien uskomusten haastaminen ja itsevarmuuden kasvattaminen tapahtuu suorittamalla jotakin epätavallista jäsennellyn toimintasuunnitelman avulla. Lisäksi tässä tapauksessa yhdessä soittamisen voimalla on omat ajatustapaa muokkaavat tuloksensa.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles