Accentuate the positive

Myönteisen korostaminen

Julkaistu 18.5.2017, julkaisija Dace Stīpniece

Miksi on tärkeää ottaa huomioon tunteiden vaikutus työpaikalla?

Tunteet näyttelevät meidän jokaisen arkielämässä suurta osaa. Voimme ilmaista tunteitamme sanoin sekä kehonkielellä. Joskus minun ei tarvitse käyttää sanoja laisinkaan, jotta saan jonkun surulliseksi. Tunteet siis vaikuttavat meihin kaikkialla. Vietämme suurimman osan päivästämme työympäristössä, joten on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten toimimme työtovereidemme ja asiakkaidemme kanssa. Tunteet työssä riippuvat sisäisistä tekijöistä, kuten johtajuudesta, tiimin jäsenistä, maksusta ja palkkioista, mutta myös ulkoiset tekijät ovat tärkeitä. Näitä voivat olla yksityiselämämme, mukaan lukien ystävä- ja perhesuhteemme. Jokaisen persoonallisuus on erilainen, joten reagoimme ja ilmaisemme asioita eri tavoin, tapahtui se sitten myönteisten tai kielteisten tunteiden kautta.


K. Mitä vaikutuksia myönteisillä ja kielteisillä tunteilla on työpaikalla?

Myönteiset tunteet ovat niitä tunteita, jotka lisäävät työn tuottavuutta. Jos työntekijät ovat tyytyväisiä, joko työnsä tai yksityiselämänsä vuoksi, se johtaa tehokkuuteen, luovuuteen ja halukkuuteen tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista. Jokainen pyrkii siihen, että häntä arvostetaan, ja haluaa tuntea olonsa hyväksi tekemässään työssä sekä tahtoo työympäristön olevan hyvä. Johtajilla on siis erittäin tärkeä rooli henkilökuntansa motivoinnissa, heidän saavutustensa tunnistamisessa ja niiden palkitsemisessa. Kaikki tämä saa aikaan myönteisyyttä. Kielteisillä tunteilla on päinvastainen vaikutus. Ongelmat voivat alkaa liian kuormittavasta työstä tai jos työntekijästä alkaa tuntua, että hän ei saa tukea tai hänellä ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä hänen pitäisi tehdä, mikä saa aikaan stressiä ja motivaation puutosta. Tämä saattaa aiheuttaa konflikteja tiimissä ja vahingoittaa työtoverien välisiä suhteita. Se myös vähentää luovuutta ja kykyä osallistua.

K. Miten voimme luoda myönteisen ympäristön työpaikalle ja tapahtumiin?

Meidän pitää muistaa tarjota jokaiselle työntekijälle sosiaalista tukea. Jos joku esimerkiksi tulee esittämään sinulle kysymyksen, joka sinusta on typerä tai vastaus on ilmiselvä, älä aiheuta hänelle siitä pahaa mieltä. Käytä tilaisuus hyväksesi vastaamalla kunnolla ja rakentamalla luottamusta välillenne. Työtoverisi on tyytyväinen tietäessään, että hän ei ole työssään yksin ja että hänellä on ympärillään avuliaita työtovereita. Olet luonut myönteisen työympäristön. Aseta selkeästi määriteltyjä tavoitteita ja työsuunnitelmia. Jos meillä on selkeä kuva siitä, mitä meiltä vaaditaan ja mitkä tavoitteemme ovat, voimme suunnitella työaikaamme paremmin ja löytää parhaat ratkaisut. Jos mahdollista, pyydä jokaista työntekijää suorittamaan jokin fyysinen aktiviteetti. Liikunta auttaa mahtavasti lievittämään stressiä ja voi auttaa muuttamaan huonoja tunteita myönteiseksi fiilikseksi. Jos voitte tehdä näitä aktiviteetteja yhdessä, entistä parempi. Kyseessä voi olla pieni ryhmäyttämisharjoitus. Muistakaa aina sanoa "kiitos" toisillenne. Se saa jonkun hymyilemään ja antaa mielikuvan siitä, että hänen työtään arvostetaan. Tehkää huumorista tärkeä osa työpäiväänne niin paljon kuin mahdollista.

K. Ovatko yritykset tietoisempia työntekijöiden ja edustajien hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeydestä?

V. Koska työskentelen kansainvälisessä ryhmäyttämisyrityksessä, voin sanoa että nykyään useimmat yritykset miettivät, miten työympäristöstä saisi tehtyä mukavamman, paremman ja myönteisemmän. Yritysten johtajat ja henkilöstöhallinto etsivät parhaita tapoja motivoida ja lisätä tuottavuutta, luovuutta ja työn tehokkuutta. Tämä tarkoittaa, että he etsivät aina erilaisia vaihtoehtoja ja lähestymistapoja työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Dace Stīpniece on Latvian maajohtaja ryhmäyttämisyritys Catalyst Balticilla. Hänen esitelmänsä "Myönteisten tunteiden aikaansaaminen työpaikalla ja kokouksissa" (Creating positive emotions in your workplace and meetings) on kello 10.00 - 10.30 Play Roomissa, Inspiration Hubissa, kojulla G680.

Dace Stīpniece

EnterTrainer, Catalyst Baltic

Viihdyttäjä | Tapahtumajärjestäjä | Tapahtumaohjaaja | Catalyst Balticin maapäällikkö | Koulutusohjaaja FreshBizillä

Kaikki artikkelit

Lue myös nämä