Ristiriitatilanteiden hallinta

Terveet ristiriidat ja niiden positiivinen hallitseminen johtavat ratkaisujen kautta innovaation kulttuuriin.

conflict management

Ristiriitatilanteiden hoito on konfliktien kautta saavutettavien myönteisten puolien tasapainottelua niin, että konfliktin kielteiset puolet pidetään mahdollisimman pieninä.

Ristiriitatilanteita vähentävät selkeät, hyvin kommunikoidut ja yhteisesti hyväksytyt toimintasäännöt. Näin työntekijöillä on jotakin, jonka pohjalta toimia erityisesti silloin, kun ryhmän jäseniin kohdistuu painetta, he ovat väsyneitä tai stressaantuneita.

On sanottu, että tehokas tiimi on erilaisia työtapoja omaavien yksilöiden summa. Tällöin luonnollisesti esiintyy erilaisia mielipiteitä ja taipumus konfliktiin kehittyy. Kun ryhmää johdetaan asiantuntevasti kaikkien hyväksymien perussääntöjen pohjalta, konflikti luo oppimisympäristön. Se voi johtaa myönteisiin tuloksiin, kuten ideointiin, innovaatioon, menettelytapojen muutokseen sekä ideoiden käyttöönottoon.

Päinvastaisena tilanteena on säännötön ympäristö, jossa ei ole kaikkien hyväksymää kulttuurillista sääntökirjaa. Tämä johtaa siihen, että ihmisille puhutaan alentuvasti, heidän ideoitaan vähätellään tai heille puhutaan loukkaavasti henkilökohtaisesti uhkaavaa kieltä käyttäen. Tyypillisesti ryhmään muodostuu alaryhmiä ja tilanteesta syntyy sodanomainen ympäristö. Ajan myötä tämä johtaa lohkoajatteluun sekä toiminnan pysähtymiseen konfliktien ja syytösten pelon vuoksi.

Kokemuksellisen oppimisen ryhmäyttämispeleissä simuloidaan ympäristöä, jossa käyttäydytään sopimattomasti. Pelillistäminen tarjoaa turvallisen ympäristön toimintasääntöjen, ja ristiriintatilanteiden hallitsemisen analysointiin. Hyvin suunnitellut ja toteutetut pelit saavat osanottajat ymmärtämään konfliktin arvon, jota voidaan hyödyntää innovaatiokulttuurin kehittämisen viitekehyksenä. Lisäksi tällaisen ohjelman seuraaminen antaa tarkkanäköisille yritysjohtajille mahdollisuuden pohtia epäterveellisten konfliktien tai konfliktitilanteiden puutteen takana piileviä syitä sekä arvioida yrityksen kulttuuria ristiriitatilanteiden hoitamiseen.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles