Pako Saarelta

Selviytyykö tiimisi saarella, kunnes teidät pelastetaan?

1 - 3 tuntia
Sisällä
Kilpailuhenkinen
4 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Tiimit ovat jumissa saarella. Päästäkseen pakoon heidän on bongattava ohikulkeva laiva ja lähetettävä sille merkki. Pelastusta odotellessaan heidän on sopeuduttava elämään saarella selviytyäkseen.

Saarta esittää tablettipeli, joka on jaettu yhdeksään alueeseen. Jokaisella alueella tiimi kohtaa sarjan haasteita, jotka ilmentävät selviytymiselle tärkeitä elementtejä kuten vesi, sää, ensiapu, suojan rakentaminen, merkinanto ja niin edelleen. Rannalle huuhtoutuvat esineet auttavat heitä haasteisiin vastaamisessa. Suorittamalla haasteet onnistuneesti tiimi oppii elintärkeitä selviytymistaitoja.

Tiimien on kerättävä riittävästi tietoa jokaisesta osa-alueesta selviytyäkseen. Jos alueella viettää liikaa aikaa, tiimi menettää aikaa kerätä tietoa muista selviytymistekniikoista. Jos taas vietetty aika on liian lyhyt, he eivät saa tarvitsemaansa elintärkeää tietoa. Poistuttuaan alueelta he eivät voi palata.

Lopulta tiimit saavat selville laivan nimen ja ajankohdan, jolloin se kulkee saaren ohi. Tehtävässä onnistuvat tiimit saavat annettua laivalle hätämerkin ja heidät pelastetaan. Eniten pisteitä kerännyt tiimi julistetaan voittajaksi.

Hyötyä ja tuloksia

Selviytyäkseen saarella tiimien on luotava strategia ja noudatettava sitä ketterästi ja joustavasti. Jotta tiimi osaisi siirtyä seuraavalle alueelle oikea-aikaisesti, tarvitaan aktiivista kommunikaatiota ja yhteistä päätöksentekoa. Tiimeillä on hauskaa, kun he oppivat oppimaan yhdessä ja saavat tietoa tosielämän selviytymistaidoista. Aikapaineet ja rajalliset resurssit koettelevat tiimidynamiikka haastaen tiimit etsimään vaihtoehtoja ja tarttumaan mahdollisuuksiin.

Kullakin alueella tehtävät voidaan kohdistaa tietyille tiiminjäsenille, jolloin yksilöiden vahvuuksia voidaan hyödyntää koko tiimin hyväksi. Luonteeltaan joustava Pako Saarelta -tiimipeli voidaan suunnitella yhden tunnin ohjelmaksi tai syvällisemmäksi, kolmetuntiseksi tiiminkehityskokonaisuudeksi

Pyydä tarjous