Verkostoituminen

Yhteinen ikimuistoinen kokemus johtaa kestävien suhteiden syntyyn verkostoitumalla.

the importance of networking

Verkostoituminen on yksilöiden ja yritysten kannalta välttämätöntä. Tutkimukset ovat todistaneet ammattiverkostojen luomisen arvon. Verkostoituminen johtaa muun muassa liiketoiminnan mahdollisuuksiin, tiedon jakamiseen ja innovaatioon. Jotkut rakastavat verkostoitumista, kun taas toisille se on pakkopullaa. Ajattelutapaa on mahdollista muuttaa niin, että verkostoitumiseen suhtaudutaan mahdollisuutena oppia sen sijaan, että kyseessä olisi suoritettava tehtävä. Yhtenä vaiheena tässä prosessissa on tehdä hieman taustatyötä ennen kyseisen henkilön tapaamista, jotta löytäisitten yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Näin verkostoitumiskokemuksesta tulee miellyttävämpi ja se johtaa parempiin suhteisiin. Tutkimuksen mukaan pitkäkestoisia yhteyksiä luodaan strukturoitujen aktiviteettien ja yhteisten kokemusten avulla ennemmin kuin satunnaisen kanssankäynnin kautta. Catalystin ryhmäyttämisohjelma Quickfire soveltuu hyvin konferenssin verkostoitumiseen. Suorittamalla erilaisia henkisiä, fyysisiä tai aktiivisia haasteita yksilöinä tai ryhminä tiimin pistemäärän kartuttamiseksi ihmisten kyvyt ja persoonallisuuden piirteet astuvat esiin luonnollisesti. Tällaisessa tilanteessa ihmiset hakeutuvat vastakkaisia taitoja tai erilaisen työskentelytavan omaavien ihmisten luo ja arvostavat heidän taitojaan. Suurin osa Catalystin ryhmäyttämisohjelmista perustuu yhteiseen kokemukseen tehtävien ollessa riippuvaisia toisista, minkä ansiosta tämä luo mahtavia muistoja ja pitkäkestoisia yhteyksiä tiimien sisällä sekä sellaisten yksilöiden välillä, joilla ei usein ole mahdollisuutta solmia yhteyksiä kasvokkain.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles