CSI La Hacienda - Remote

Murhamysteerio kolmessa ulottuvuudessa

1 - 1.5 tuntia
Sisällä
Kilpailuhenkinen / Yhteistyötä korostava
4 - Ei ylärajaa

Aktiviteetin kuvaus

Tiimit heittäytyvät täysillä selvittämään Enrique Gonzalezin kuolemaa haciendallaan. Hyödyntäen nettipohjaista 3D-virtuaalialustaa huvilan salat aukeavat ja johtolankoja alkaa löytyä. Pelisovellus haastaa heidät arvoituksin ja erilaisin koitoksin. Sovellukseen syötetyt vastaukset vapauttavat vihjeitä, joiden avulla mysteeri saa ennen pitkää ratkaisunsa. Liikkuessaan halki 3D Haciendan huoneiden, tiimit havaitsevat yksityiskohtia, jotka auttavat eteenpäin selvitystyössä. Matkan varrella deduktiivinen päättely ja tiimikonsensus auttavat epäolennaisen eliminoinnissa. Neuvokkain ja nopein tiimi korjaa lopuksi voiton.

Hyötyä ja tuloksia

La Haciendan osallistujat skarppaavat täysillä hankkiakseen relevanttia tietoa mysteerin ratkaisemiksi. Hyödyntäen tehokasta kommunikaatiota, he jakavat keräämänsä tiimin kesken. Kriittinen ajattelu ja reflektointi auttavat tiimejä analysoimaan ja tulkitsemaan faktoja.Jotta konsensus löytyy, tiimien tulee käyttää paitsi deduktiivistä päättelyä myös aktiivista keskustelua sovittaakseen yhteen yksilölliset tulkinnat ja ristiriitaisetkin näkemykset. Aikapaineen alla mysteerin selvittäneet tiimit ovat usein ne, jotka hyödyntävät rohkeasti luovaa ajattelua yhteisessä päätöksenteossaan. Tämä peli haastaa ja kehittää kommunikaatiotaitojen lisäksi tiimien keskinäistä luottamusta ja yhteishenkeä.

Pyydä tarjous