Vaikuttavaa yhteiskuntavastuuta

Lue, miten Catalystin kumppanuus maailmanlaajuisen Buy1GIVE1-järjestön kanssa antaa mahdollisuuden vaikuttaa ihmisten ja yhteisöjen elämään konkreettisesti. Jokaista Catalyst-tiimiaktiviteettiinosallistunutta kohtaan lahjoitamme B1G1-organisaatiolle.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030, jonka kaikki Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot ottivat käyttöön vuonna 2015, tarjoaa yhteisen toimintasuunnitelman ihmisten ja planeetan rauhalle ja menestykselle, nyt ja tulevaisuudessa.

Ohjelman keskipisteessä ovat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ovat kaikkien maiden - niin kehittyneiden kuin kehittyvien - esittämiä tärkeitä kutsuja ryhtyä toimeen maailmanlaajuisessa yhteistyössä. Näissä tavoitteissa tiedostetaan, että köyhyyden ja muiden puutteiden lopettamiseen liittyvät oleellisesti strategiat, joilla parannetaan terveyttä ja koulutusta, vähennetään epätasa-arvoa sekä synnytetään taloudellista kasvua - samalla, kun torjutaan ilmastonmuutosta ja tehdään työtä valtamertemme ja metsiemme suojelemiseksik.

Meidän vaikutuksemme kestävän kehityksen tavoitteisiin

Meillä Catalystillä tavoitteemme on vaikuttaa yrityksiin ja yksilöihin myönteisesti ryhmäyttämisen kautta. Me viemme tämän vielä askeleen pidemmälle. Aina, kun joku jossakin päin maailmaa osallistuu Catalystin ohjelmaan, me lahjoitamme yhteen B1G1:n tarkoin valituista korkean vaikutuksen projekteista.

B1G1 sitoo jokaisen lahjoituksen ja sen vaikutuksen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikutamme siis suoraan näihin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen tekemällä lahjoituksia ja avustamme köyhyyden lopettamisessa, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan taistelussa sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa vuoteen 2030 mennessä.

giving with B1G1

Yritykset ovat nykymaailmassamme suurin hyvää tekevä voima

B1G1-hankkeeseen kuuluminen tarkoittaa, että olemme osa liikettä, jossa yritykset kokoontuvat yhteen muuttaakseen maailmaa. Kun lahjoittamisemme liitetään kestävän kehityksen tavoitteisiin, saamme merkityksellisen tavan seurata vaikutustamme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Käytämme tätä välineenä, joka opastaa ja innostaa meitä liiketoimintamme kasvattamisessa myönteisellä tavalla.

access to clean water

B1G1 - ainutlaatuinen lahjoittamismalli

Suosittelemme vahvasti, että tutustut B1G1-hankkeeseen. Toisin kuin perinteisissä lahjoitusmalleissa, B1G1 auttaa pieniä ja keskikokoisia yrityksiä saavuttamaan suuremman sosiaalisen vaikutuksen integroimalla lahjoitusaktiviteettejea osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa ainutlaatuisten lahjoitustarinoiden luomiseksi. Jokaisella liiketoimella (ja tämän myötä sinun jokapäiväisellä toiminnallasi) voi olla vaikutus jonkun elämään, aina 1 sentistä lähtien.

UN Sustainable Development Goals

Hyveiden ympyrä

Catalystin osalta tämä täydentää "hyveiden ympyräämme": mahtavaa pelisuunnittelua, mahtavaa vaikutusta kaikkiin osanottajiin ja heidän yrityksiinsä, jotka saavat aikaan mahtavia asioita - yhdessä sinun kanssasi.

Vaikutuksemme kestävän kehityksen tavoitteisiin

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG