Rohkeus

Rohkeat tiimit toimivat ympäristössä, jota sävyttävät luottamus, sitoutuminen ja yhteenkuuluvuus

courageous teams

Rohkeilla tiimeillä on valmiudet ottaa haltuun monitahoisetkin projektit ja saavuttaa yhdessä enemmän. Yhteistoimin selätetään haasteet ja kohdataan pelottomasti muutokset.

Rohkeilla työntekijöillä on itseluottamusta ja uskallusta kohdata haastavampiakin tehtäviä. Heiltä löytyy tsemppiä, luottamusta ja kykyä keskustella avoimemmin. Tiimin jäseninä he nauttivat arvostusta ja osaavat myös arvostaa muita. Yksilöt, jotka tuntevat että heihin luotetaan, uskaltautuvat ulos mukavuusalueeltaan kohtaamaan uusia haasteita.

Rohkeus rakentuu ajan myötä ja kokemuksen kautta. Tiiminvetäjillä on siinä keskeinen rooli. Esimiesten tulisi panna peliin positiivista asennetta ja rohkaista kaikkia tiiminjäseniä astumaan empimättä esiin sekä jakaa muille ideoitaan. Tehdään aktiivisesta kuuntelemisesta yhteinen käytäntö. Osoitetaan kysymysten kautta kiinnostusta muiden mielipiteitä kohtaan. Rakennetaan ilmapiiriä, jossa on ihan hyväksyttävää todeta, että tähän ei ihan heti löydy vastausta. Kun jokainen tuntee osallisuutta ja kun heidän mielipiteensä noteerataan, päästään sujuvaan keskusteluun

Esimiesten ja lähijohtajien tulisi kannustaa väkeään avoimeen ja rehtiin, ratkaisukeskeiseen kommunikointiin. Annetaan tukea niille tiiminjäsenille, jotka uskaltavat ottaa esille niitäkin asioita, jotka eivät ehkä toimi ja rohkenevat nostaa kissan pöydälle. Vapaan keskusteluilmapiirin luominen antaa eväitä pureutua ongelmiin, hakea ratkaisuja ja tehdä rohkeita päätöksiä.

On olennaista että luodaan mahdollisuuksia tutustua kuhunkin tiiminjäseneen ja lisäarvoihin sekä kykyihin, joita hän tuo tiimille. Niiden ymmärtäminen ja arvostaminen ryhmässä antavat tiimeille mahdollisuuden arvioida perusteellisesti ja tarkasti mahdollisuuksia ja kohtaamaan merkityksellisiä haasteita. Ajan myötä ja yhteisten kokemusten kautta he voivat arvioida mennyttä puntaroidakseen rationaalisesti riskejä, tehdä yhteisiä päätöksiä ja välttää hätiköityjä, epätarkoituksenmukaisia toimia.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä