Bränditietoisuus

Rohkaise työntekijöitä toimimaan brändin lähettiläinä.

teams participating in animate team building activity

Yksi tärkeä strategia työntekijöiden sitoutumista tavoiteltaessa ja tiimejä tiivistettäessä on työntekijöiden sisällyttäminen yhtiön brändiin. Kun työntekijöistä pyritään tekemään brändin lähettiläitä, sillä on suuri vaikutus työntekijöiden pysyvyyteen ja brändin arvoon. Asiakkaat pitävät työntekijöitä luotettavana tietolähteenä. Näin työntekijät tuovat brändille autenttisuutta ja auttavat luomaan brändin kanssa tekemisissä oleville ihmisille tunnesiteitä. Brändin pitäisi olla erottamaton osa yrityksen kulttuuria ja arvoja. Työntekijöillä pitäisi olla käsitys brändistä ja heidän pitäisi tietää, miten brändin kanssa toimitaan ja siitä kerrotaan tehokkaasti ja tarkasti. Tämä vaatii sen, että työntekijöille tarjotaan koulutusta yrityksen brändistrategiasta ja jossain määrin jokaisella työntekijällä on oltava myös mahdollisuus kehittää sitä. Tähän tarvitaan luottamusta, yhteistyötä ja osastojen välistä yhteistoimintaa. Johtajat ovat avainasemassa kun työntekijöistä kehitetään brändin lähettiläitä. Yrityksen kulttuurin tavoin johtajien on elettävä ja hengitettävä brändiä, johdonmukaisesti ja selkeästi. Brändiin keskittyvät johtajuuskoulutukset ovat hyödyllisiä johtajille, jotta he voivat kehittää strategioita tiiminsä bränditavoitteiden kehittämiseksi.

Catalyst Global tarjoaa useita ryhmäyttämis-,tyky/tyhy-, johtajuuskoulutus- ja perehdytysohjelmia, jotka voivat olla avuksi työntekijöiden sitouttamisen vahvistamisessa sekä brändistä ja brändistrategioista opittaessa.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles