indoor team building activities

Ryhmäyttäminen sisätiloissa ja sen hyödyt yrityksellenne

Julkaistu 18.3.2019, julkaisija Guy Baker

Kun kyseessä on yrityksen pyörittäminen tai organisaation menestyksen mittaaminen, yksi tärkemmistä seikoista, joka on pidettävä mielessä, on tuottavuus. Pohjimmiltaan kaikkia yrityksiä pyörittävät työntekijät, ei ylempi johto, ja näiden työntekijöiden tehokkuus määrittää liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kasvun ja menestyksen.

Vastaavasti tuottavuus ja työtekijöiden tyytyväisyys liittyvät toisiinsa olennaisesti. Lukemattomat tutkielmat ja tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tyytyväinen henkilökunta on tuottavaa henkilökuntaa, joten miten voit varmistaa, että työntekijäsi ovat mahdollisimman tyytyväisiä ja motivoituneita?

Sisätiloissa toteutettavat ryhmäyttämisaktiviteetit ovat erinomainen tapa tarttua tähän. Hyvin suunnitellut ryhmäyttämistapahtumat antavat henkilökunnalle energiaa ja vahvistavat organisaation yhteishenkeä. Taistelutahto lisääntyy samalla, kun harjoitellaan ja kehitetään taitoja, joista on yritykselle hyötyä.

Miten ryhmäyttäminen toimii?

Ryhmäyttäminen on tekniikka ja koulutustyyppi, joka on suunniteltu lähentämään ihmisiä ja vaalimaan yhteishenkeä. Jokaisen tiimin on toimittavat tehokkaasti yhdessä täyden potentiaalinsa saavuttamiseksi riippumatta alasta tai ympäristöstä.

Tiimin taitojen ja kykyjen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen voi olla haastavaa. Vielä haastavammaksi se muuttuu silloin kun ymmärretään se, että luottamuksen ja ymmärryksen kehittäminen keinotekoisesti on äärimmäisen vaikeaa. Tehokas tiimi tarvitsee luonnollisia, aitoja ihmissuhteita ennen kuin tiimi voi suoriutua parhaan kykynsä mukaan.

Ryhmäytyminen saavutaan ensisijaisesti rakentavien ja haastavien tehtävien avulla. Ryhmäytymisaktiviteettien hauska puoli auttaa osallistujia avautumaan ja pitämään heidän kiinnostustaan yllä, kun taas haastava puoli vaatii osallistujia tutkailemaan taitojaan, tutustumaan toisiinsa sekä toimimaan yhtenä yksikkönä, jotta käsillä oleva ongelma saadaan ratkaistua.

indoor team building activities

Sisätiloissa toteutettavien ryhmäyttämisaktiviteettien 3 hyötyä

Hyvin suunnitellut sisätiloissa toteutettavat ryhmäyttämisaktiviteetit antavat työntekijöille tilaa kasvaa ja olla kanssakäymisissä toistensa kanssa muualla kuin perinteisessä työympäristössä. Alla on lueteltu kolme suurinta hyötyä, joita tehokkaalla ryhmäyttämistapahtumalla voi liiketoiminnallenne olla.

1. Kohonnut taisteluhenki

Kuten mikä tahansa erilaisia ihmisiä täynnä oleva ympäristö, yritys on herkkä ekosysteemi. Muutokset käytöksessä ja tunteissa voivat aiheuttaa aaltovaikutuksen koko organisaatiossa nopeasti, ja tällä voi olla haitallinen vaikutus myös tuottavuuteen ja kommunikaatioon.

Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa, mikäli yksilöstä tuntuu, että häntä ei tarvita enää organisaatiossa tai että organisaation tavoite ei ole hänen omien arvojensa mukainen. Henkilökunnan jäsenet, joiden intohimo yritystä kohtaan on kadonnut, elättelevät samankaltaisia tunteita usein tahattomasti myös työkavereitaan kohtaan, ja tästä voi nopeasti tulla koko yrityksen laajuinen ongelma. Kun taisteluhenki on heikoimmillaan, voi tuottavuudessa, liikevaihdossa ja yrityksen kokonaiskasvussa olla huomattavissa notkahduksia.

Ryhmäyttäminen auttaa tehokkaasti katkaisemaan työviikon yksitoikkoisuutta rohkaisten työnantajia antamaan arvostusta henkilökunnalleen hauskan sisätiloissa toteutettavan ryhmäyttämisaktiviteetin myötä. Näin työntekijät saavat tilaa hengittää ja arvostavat jälleen työnantajaansa, jolloin organisaatiota ja sen arvoja kohteen tunnettu intohimo saa jälleen uutta tuulta alleen.

Aivan kuten negatiiviset tunteet voivat nopeasti levitä koko yritykseen, myös myönteiset tunteet toimivat samoin. Ryhmäyttämisaktiviteetin mukanaan tuoma taisteluhengen nousu voi nopeasti muuttaa vaikeuksissa ponnistelevan yrityksen suuntaa.

indoor team building activities

2. Koulutus

Vaikka ryhmäyttämisen ydin pyörii kasvun ja yhteisyyden ympärillä, yksi hyvin suunnitellun ryhmäyttämisaktiviteetin suurimmista eduista on sen mahdollisuus toimia loistavana koulutustilaisuutena.

Monet koulutukset keskittyvät perinteiseen oppimistyyliin sisältäen puheita ja esityksiä, joissa analysoidaan eri teemoja ja pilkotaan niitä pienempiin osiin ymmärtämisen helpottamiseksi. Jotkut taidot eivät kuitenkaan sovi yhteen tällaisen koulutustavan kanssa. Varsinkin pehmeitä taitoka, kuten johtajuus, ongelmanratkaisu, analysointi ja tiimityö, ei voi opettaa pelkästään kurssilla - ne on koettava ja niille on saatava tukea teoriasta. Ryhmäyttämispäivät muodostavat erinomaisen mahdollisuuden työntekijöille testata ja kehittää näitä oleellisia taitoja.

Sisätiloissa toteutettavat ryhmäyttämisaktiviteettimme voiadan räätälöidä tiettyjen oppimistulosten perusteella. Mikäli analyysistänne käy ilmi, että yrityksellänne on ongelmia kommunikaation ja johtajuuden saralla, löytyy nopeasti ryhmäyttämistapahtuma, joka palvelee kumpiakin oppimistuloksia. Tällöin henkilökuntanne voi harjoitella näitä taitoja samalla, kun tiimin yhteishenki paranee ja tiimin toiminta tehostuu.

indoor team building activities

3. Yhteishenki

Yhteishengellä ja tiimiasenteella ylipäänsä on suuri rooli yrityksen menestymisen kannalta. Jos uskollisuutta ja parempaa kommunikaatiota rohkaistaan aktiivisesti, on hyvin todennäköistä, että organisaationne on suuntaamassa kohti tehokasta yritystoimintaa.

Vastaavasti sisätiloissa toteutettavien ryhmäyttämisaktiviteettien kautta harjoiteltava tiimityö on avainasemassa työntekijöiden tyytyväisyyden kohentamisessa, sillä henkilökohtaisten suhteiden muodostaminen työtovereiden kanssa voi parantaa työpaikan ilmapiiriä dramaattisesti.

indoor team building activities

Johtopäätös

Ryhmäyttämisaktiviteetit voivat auttaa luomaan merkityksellisiä suhteita työtoverien välille. Nämä suhteet tuovat mukanaan tyytyväisempää ja onnellisempaa työvoimaa, mikä puolestaan edistää tuottavuutta, innovaatiota sekä merkityksellisyyden tunnetta. Samalla ryhmäyttämisaktiviteettien avulla harjoiteltavat pehmeät taidot voivat entisestään auttaa tehostamaan työn laatua, jota henkilökuntasi tuottaa.

Miten voitte alkaa hyödyntää ryhmäyttämisen hyötyjä

Catalyst Team Building pyrkii jatkuvasti luomaan terveempiä ja onnellisempia työympäristöjä. Ryhmäyttämistapahtumamme räätälöidään niin yritysten kuin työntekijöiden tarpeet huomioiden. Hauskoja ja mukaansatempaavia aktiviteetteja tasapainotetaan yrityksen tavoitteilla ja hyödyllisillä oppimistuloksilla.

Pyrimme auttamaan organisaatioita luomaan työpaikalle kulttuurin, jossa tuottavuus pysyy korkeana ja jossa työntekijöistä on ihana tulla töihin joka päivä. Asiantunteva tapahtumanjärjestäjätiimimme käyttää mittatilauksena tehtyjä ohjelmia maailmanluokan ryhmäyttämisaktiviteettien järjestämiseksi sinne, missä ikinä olettekaan.

Tutustu sisätiloissa toteutettavien ryhmäyttämisaktiviteettiemme valikoimaan tänään tai ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Guy Baker

Catalyst Globalin perustaja-johtaja

Guy visioi ryhmäyttämiskonseptien luomisen ja kehittämisen ja ryhtyi sitten vakuuttamaan maailmaa niiden hyödyistä.

Kaikki artikkelit

Lue myös nämä