Yhteistyötä vaativa & innovatiivinen haaste Dunnhumbylle

Julkaistu 1.6.2019

Dunnhumbyn vuositapahtuma järjestettiin 9.-11. marraskuuta, 2018, Crowne Plazalla Jaipurissa, Intiassa. Kyseessä on ainoa kerta vuoden aikana, kun koko tiimi kykenee kokoontumaan yhteen. Dunnhumbyn johtoporras kaipasi jännittävää ja mieleenpainuvaa konseptia, joka saisi henkilökunnan tuntemaan yhteenkuuluvuutta niin toistensa kuin koko organisaation kesken. d'frens, Intian johtava ryhmäyttämisyritys sekä Catalyst Globalin yksinomaisen lisenssin haltija alueella kutsuttiin kehittämään ja järjestämään kokemuksellinen aktiviteetti, joka painottaisi Dunnhumbyn avaintavoitteita.

Tavoitteet lyhykäisyydessään

  • Tiimityö
  • Yhteistyö eri tasojen kesken
  • Keskinäinen kunnioitus
  • Yrittäjyyshenki
  • Kollektiivinen luova ajattelu
  • Yhteistyöstrategian kehittäminen
  • Päätöksenteko ryhmänä
  • Tiimidynamiikka

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Tapahtumapäivänä

Aurinkoisena iltapäivänä 10. marraskuuta Crowne Plazan nurmikoilla 300 osanottajaa osallistui 20 hengen ryhmissä ryhmäyttämisaktiviteettiin nimeltä "Ruokarekkahaaste", jonka konsepti perustuu yhteen nopeimmin kasvavien uusien yritysten konsepteista.

Tiimeille jaettiin kirjekuoret, jotka sisälsivät täydet ohjeet siitä, mitä heiltä odotetaan ruokarekkayrittäjinä. Ohjeissa mainittiin muun muassa ydinainesosa, ruoka-aika, jolloin ruokaa tarjoiltaisiin, ruokarekan sijainti sekä asiakasprofiili.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Koska strategian muodostamiseen oli vain 45 minuuttia aikaa, tiimit ryhtyivät suunnittelemaan yritystään tyhjästä. Kun toimenpiteet oli selvitetty sekä roolit ja vastuut määritetty, tiimit jakautuivat työryhmiin. Osa rakensi ja suunnitteli ruokarekkaa, toiset taas muotoilivat ja toteuttivat markkinointisuunnitelmaa. Kun ruokakomero avattiin, kokit kiirehtivät keräämään tarvittavia aineksia ja aloittivat ruokalajien valmistamisen.

Viimeiset 45 minuuttia tapahtumasta kuluivat siihen, että tiimit esittelivät ruokalajinsa sekä kertoivat alustavat tiedot markkinointi- ja brändisuunnitelmastaan. Tuomarit valitsivat voittajat monien eri kriteerien pohjalta.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Tulos

Koko tapahtumaa pidettiin valtavana menestyksenä ja osanottajat olivat täysillä mukana koko ajan. Tapahtuma rohkaisi osanottajia ajattelemaan luovasti ja ymmärtämään innovaation ja luovuuden tärkeyden, mikä selkeästi näkyi esitellyissä ruokalajeissa. He saivat oppia käytännössä tiiminä suunnittelusta ja strategian laatimisesta, ruokalistan teosta sekä lopullisten tuotosten esittelystä tuomareille.

 Dunnhumby Food Truck Challenge

Ruokarekka-konsepti auttoi lähentämään osanottajia ja viestimään organisaation todellisesta yhteistyöhengestä. Aktiviteetti pakotti ihmiset tekemään hyvää yhteistyötä tiimeissä, sillä he olivat riippuvaisia toisistaan eri tehtävien aikana jakaessaan resursseja, vastuita, tietoa ja hyviä toimintatapoja sekä työskennellessään kohti yhteistä tavoitetta. Tämä myös auttoi osallistujia ymmärtämään sen, kuinka paljon on saavutettavissa, kun yhteistyötä tehdään hyvin yhdessä. Loppujen lopuksi osallistujille jäi saavutuksen, ylpeyden ja yhteenkuulumisen tunne.

Kaikki Case-esimerkit