Kokemuksellinen bisnespeli ryhmäytymispäivään

Julkaistu 5.7.2018

Miksi yritysten pitäisi järjestää työntekijöilleen ryhmäytymispäiviä?

Työntekijöiden ryhmäytyminen erilaisten aktiviteettien kautta parantaa organisaation tuottavuutta. Se on tosiasia. Tämä johtuu siitä, että ihmiset, jotka tuntevat toisensa paremmin ja tietävät, miten he käyttäytyvät eri tilanteissa (myös töiden ulkopuolella), ovat yksinkertaisesti tehokkaampia. Heillä on paremmat suhteet, he tietävät toisistaan enemmän. Jotenkin he voivat luottaa toisiinsa erilaisissa tilanteissa, joita esiintyy luonnollisesti myös töissä.

The Tree of Life Experiential Business Game

Mikä sinua huoletti?

Kyseessä oli ehdottomasti suurin järjestämäni peli, mitä osanottajien määrään tulee. Olen järjestänyt sen kahdesti, kahdessa eri organisaatiossa, ja kokemukset olivat aivan erilaiset. Ensimmäisellä kerralla olin todella hermostunut. Ihmisiä oli noin 130 tai 150. Peli pelattiin ulkomaila, Isossa-Britanniassa. Osallistujia oli kaikista maanosista. Kyseessä ei ollut yhtenäinen tiimi, mutta ihmisillä oli silti jonkinlainen kytkös toisiinsa.

Epäilyksen aiheita oli monia. Ensinnäkin peli pelattiin täysin englanniksi, ja tiimit tulivat eri maista ja mantereilta. Joten kyllä, minulla oli murheita. Pelin aikana kuitenkin sain huomata, että näille murheille ei ollut minkäänlaista todellista pohjaa. Aluksi tapahtumat lähtevät liikkeelle hitaasti, ja sitten seuraa supervauhdikas vaihe, jossa kaikki juoksevat, kantavat kortteja ja keräävät tietoa. Jokainen pöytä muodostaa - ennemmin tai myöhemmin - strategian. Joitakin johtajia nousee luontaisesti esiin. Kyseessä on täysi kaaos.

The Tree of Life Experiential Business Game

Miksi Elämänpuu on hyvä valita?

Olen aiemmin järjestänyt erilaisia kokoontumisia, sanotaan vaikka ryhmäytymispäiviä, joissa oli mukana jotakin fyysistä aktiviteettia, kuten urheilua. Ei voi kiistää, että nekin auttavat oppimaan jotakin ja ovat hyödyllisiä. Pelit kuitenkin olivat minulle erinomainen keksintö, ensinnäkin siksi, että ne auttavat tiimin ryhmäytymisessä, ja toisekseen ne tarttuvat erittäin tarkasti juuri niihin osa-alueisiin, jotka omasta mielestäni ovat organisaation kannalta erittäin tärkeitä. Olin todella vaikuttunut. Elämänpuu-peli yhdistää ryhmäytymistä ja erilaisia osa-alueita ja vaiheita, joita jokainen yritys käy läpi.

Minulle Elämänpuu-pelistä esiin nousevia avainelementtejä ovat työntekijöiden innostus ja keskittyminen tavoitteiden saavuttamiseen. Johtajuustaidot ja kyvyt nousevat hyvin nopeasti esiin. Ihmiset omaksuvat roolinsa hyvin nopeasti ja ovat erittäin energisiä, mikä on helposti siirrettävissä (myöhemmin pelin purkutilaisuudessa) tosielämään työpaikalla, useimmiten arkipäiväisissä tilanteissa.

The Tree of Life Experiential Business Game

Sopiiko Elämänpuu yrityksen työhyvinvointipäivään?

Kyllä. Me järjestimme Elämänpuun yrityksen työhyvinvointipäivässä, joka järjestettiin työpaikan ulkopuolella. Peliin osallistui 110 ihmistä. Kaikki suunniteltiin hyvin tarkasti ja peli järjestettiin loogisena osana työhyvinvointipäivän ensisijaista tavoitetta. Tällöin keskustelimme runsaasti yrityksen kannalta olennaisimmista asioista. Olin liittynyt yritykseen hiljattain johtajana ja keskustelimme sellaisista ydinasioista kuten tavoitteemme, arvomme, prioriteettimme ja visio, jonka haluamme saavuttaa.

Tämän vision esittelimme sitten koko henkilökunnalle. Visio oli meille koko johtokunnalle yhteinen, ja annoimme sille nimen "Tuplasti takaisin". Pelin viimeinen tehtävä, kun kaikki vaiheet oli käyty läpi, oli tuplata pisteet. Peli sujui mahtavasti ja peliin laitettiin niin paljon energiaa, että onnistuimme lopulta kolminkertaistamaan pisteet. Se oli ihanaa, sillä se sai kaikki uskomaan siihen, että jos organisaatio keskittyy tavoitteisiinsa ja ymmärtää prioriteettinsa, saa se suoritettua tehtäviä erittäin nopeasti myös ajan luoman paineen alaisena ja visionsa tavoitteen saavuttamisen lisäksi pystyy saavuttamaan enemmänkin - liiketoiminnan tuplaaminen on nimittäin hieno visio, mutta organisaatio pystyy parempaankiin, jopa kolminkertaistamaan alkuperäiset pisteet. Kyseessä on kunnon pistos itseluottamusta, ja jos koko organisaatio keskittyy samaan tavoitteeseen, voimme saavuttaa mitä tahansa.

Kaikki Case-esimerkit