Dunnhumby kruunasi vuotensa kruunujen loisteessa

Julkaistu 5.9.2018

Joka vuosi Dunnhumby, maailman johtava tekijä asiakasdatatieteen alalla, joka antaa yrityksille eväät kilpailla ja menestyä nykyaikaisessa tiedon ohjaamassa maailmassa missä tahansa, kokoontuu Intiaan APAC-tapaamistaan varten. Tuolloin johtoporras käy läpi tulevan vuoden suunnat. Osana tätä maailmanlaajuista kokoontumista, Dunnhumby sijoittaa myös merkittävään ryhmäyttämisaktiviteettiin, jonka tarkoituksena on parantaa tiimin yhtenäisyyttä, jakaa yhteinen tavoite ja juhlistaa viimeisen vuoden saavutuksia.

Avaintulokset

  • Jokaisella työntekijällä on elintärkeä rooli organisaatiossa.
  • On tärkeää, että kaikki yksilöt käyttävät resursseja harkiten epävarmassa ja epävakaassa maailmassa.
  • Aktiviteetin pitäisi ottaa kantaa. Sen pitäisi olla "elämääkin suurempaa"!

crowning glory dunnhumby

Konseptin muotoilu ja kehittäminen

    Asiakkaan tavoitteet huomioiden d'frens Catalyst Intian tuotetiimi kehitti konseptin, jossa jokaisen työntekijän panosta juhlistettaisiin taiteen avulla. Taiteen tekoon käytettäisiin kierrätysmateriaaleja ja lopullinen taideteos olisi kierrätettävissä. Pistemaalaus, joka tunnetaan myös nimellä pointillismi, kattaa monia taidemuotoja. Tätä jännittävää taidetekniikkaa ovat kokeilleet niin taiteilijat, graafiset suunnittelijat, valokuvaajat kuin kuvaittajatkin. Alkunsa se on saanut yhdestä vanhimmista tunnetuista taidemuodoista - Australian aboriginaalien pistemaalauksista.

crowning glory dunnhumby

Tapahtumapäivänä

Syyskuun 5. päivänä 600 Dunnhumbyn työntekijää kokoontui Andaz Hyattiin New Delhissä. Osallistujat jaettiin 30 tiimiin, joissa kussakin oli 20 osanottajaa.

Lyhyen aktiviteetista kertoneen johdannon jälkeen tiimit aloittivat eriväristen pullonkorkkien tienaamisen suorittamalla hauskoja ja aktiivisia haasteita. Pullonkorkkien eri värit edustivat erilaisia palvelutyyppejä. Kun korkit oli ansaittu, tiimit aloittivat magneettisten pullonkorkkien kiinnittämisen taidepohjiin, jotka oli kiinnitetty yli metrin korkuisiin metallipaneeleihin! Jokaisen tiimin tehtävänä oli luoda kaksi paneelia, jotka olivat osa jättimäistä kokonaistaideteosta. Tiimeillä oli täysin vapaat kädet luovuuden suhteen. Ainoa vaatimus oli, että tekstiosat oli täytettävä valkoisilla pullonkorkeilla. Tiimeillä oli tunti aikaa suorittaa haasteita pullonkorkkien ansaitsemiseksi sekä taideteosten valmistamiseksi.

crowning glory dunnhumby

Kun teokset olivat valmiit, tiimit osallistuivat purkutilaisuuteen. Yksittäisten työntekijöiden todettiin vastaavan pullonkorkkeja, ja pohdittiin jokaisen korkin elintärkeää roolia. Valmista taideteosta verrattiin kokonaisvaltaiseen asiakasratkaisuun, jota Dunnhumby tarjoaa asiakkailleen. Esiin nousi myös kierrätyksen ja resurssien uudelleenkäyttämisen tärkeys.

Samalla kun aktiviteettia käytiin läpi, d'frensin tiimi aloitti 60 taideteosalustan kokoamisen yhdeksi taideteokseksi kulissien takana. Purkutilaisuuden lopuksi valmis taideteos paljastettiin aplodien ja iloisen juhlinnan saattelemana.

crowning glory dunnhumby

Lopputulos

Kruunujen loiste ylitti odotukset, sillä aktiviteetin vaikutus oli suuri ja tulokset käsin kosketeltavia, mikä myös vastasi asiakkaan tavoitteita. Kaikki osallistujat olivat täysillä mukana alusta loppuun. Tapahtumassa nähtiin todellista yhteisen yrityksen juhlaa. Jokaisen yksilön roolin tärkeys organisaatiossa nousi esiin. Monimuotoisen ja eri kulttuureista tulevan tiimin yhteishenki koheni yhteisen kokemuksen myötä.

Taideteos on sijoitettu työpaikalle ja toimii todisteena yhteishengestä ja yhteisestä vaivannäöstä.

Kaikki Case-esimerkit